صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 فراتر از ترافيک: چالش شهر هوشمند

 

surgical abortion cost

cheap abortion clinics

وزارت حمل و نقل آمريکا (USDOT) کمک مالي تا سقف 40 ميليون دلار براي اجراي نمايش شهر هوشمند در شهري با ابعاد متوسط در نظر گرفته است. در اين راستا يک سري سمينارهاي اطلاع رساني تحت وب (وبينار) برگزار شده است که از موضوعاتي مانند راهبردهاي مختلف فناوري براي پيشبرد جوامع مرتبط گرفته تا پرسش‌هاي خاص در مورد کاربردها و فرآيند انتخاب برندگان براي اعطاي کمک مالي را در بر داشته ­اند. تاريخ برگزاري اين سمينارها هشتم تا بيست و يکم دسامبر 2015 بوده است و ارائه‌هاي نشست‌هاي مجازي آن در آدرس www.transportation.gov/smartcity قرار داده خواهد شد.

تشريح برنامه

وزارت حمل و نقل آمريکا شهرها را در راستاي پيشبرد بهترين و خلاقانه‌ترين ايده‌هاي خود براي پاسخ‌گويي به چالش‌هاي شهري، تشويق مي‌نمايد. چشم‌انداز «چالش شهر هوشمند»، نمايش و ارزيابي يک رويکرد کل‌نگرانه و يکپارچه به ارتقاي عملکرد حمل و نقل سطحي درون شهر و ترکيب اين رويکرد با ساير حوزه‌هاي شهر هوشمند از جمله ايمني عمومي، خدمات عمومي و انرژي است. منظور اصلي USDOT از برگزاري اين سمينار‌ها، يافتن پاسخي براي اين پرسش است که چگونه مي‌توان داده‌ها، فناوري‌ها و کاربردهاي نوظهور را براي پاسخ‌گويي به چالش‌هاي حمل و نقل، با سامانه‌هاي جاري در شهر يکپارچه ساخت. وزارت حمل و نقل آمريکا در جستجوي ايده‌هاي نوآورانه و جسورانه براي نمايش‌هاي پيشنهادي است که بتوانند فوايد مهم مفهوم شهر هوشمند را بطور موثري به مرحله آزمون، ارزيابي و ارائه برسانند.

در اين راستا USDOT تا سقف 40 ميليون دلار کمک براي يک شهر با اندازه متوسط در نظر گرفته است که بتواند نحوه استفاده از داده‌هاي پيشرفته و سامانه‌هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) را براي کاهش ترافيک، حفظ ايمني مسافرين، حفظ محيط زيست، پاسخ‌گويي به تغييرات آب و هوايي، اتصال جوامع محروم به يکديگر و پشتيباني از حيات اقتصادي، به نمايش بگذارد.

سند حاضر چشم انداز عالي و اهداف USDOT براي چنين نمايشي را تشريح کرده و از متقاضيان درخواست مي‌کند پيشنهادهاي خود را براي چنين نمايشي ارسال کنند. وزارت حمل و نقل امريکا ويژگي‌هاي يک شهر هوشمند را همراه با 12 عنصر چشم‌انداز شناسايي کرده است. يک نمايش موفقيت آميز «چالش شهر هوشمند»، نحوه همراستاسازي اين ويژگي‌ها و عناصر چشم‌انداز را مجسم خواهد کرد.

وزارت حمل و نقل آمريکا از ميان شرکت کنندگان در مسابقه چالش شهر هوشمند، پنج برنده نهايي را برخواهد گزيد که کمک مالي 100 هزار دلاري براي هرکدام از آنها در نظر گرفته شده است. اين پاداش‌ها که مبالغ ثابتي دارند، تامين مالي دولت فدرال براي فعاليت‌هاي توسعه مفهومي و برنامه‌ريزي مانند توسعه برنامه‌هاي نمايش فناوري و اسناد برنامه و بودجه و عملکرد برنامه‌ريزي اجرايي هستند.

در مرحله دوم، USDOT در نظر دارد يک کمک مالي 40 ميليون دلاري براي برنامه‌هايي در نظر بگيرد که به اجراي يک چالش شهر هوشمند ياري رسانند. اين رقابت به برندگان مرحله اول محدود مي‌شود. برنده نهايي در ماه ژوئن 2016 مشخص خواهد شد.

عناصر چشم انداز شهر هوشمند

عناصر چشم ­انداز يک شهر هوشمند در سه گروه اصلي به شرح زير معرفي مي ­شوند:

گروه اول - عناصر فناوري

عناصر اين گروه شامل سه فناوري­ هستند که از ديدگاه USDOT داراي بالاترين اولويت مي­‌باشند.

1. خودکارسازي شهري. حمل و نقل خودکار امکانات بي‌شماري براي ارتقاي ايمني، تحرک‌پذيري، قابليت دسترسي، برابري و محيط زيست فراهم مي‌سازد. با نمايش شهر هوشمند و ارزيابي کاربردها و سامانه‌هاي حمل و نقل خودکار براي حمل و نقل کالا و افراد مي‌توان عزم رهبران ملي را برانگيخت. روش‌هاي متعددي براي اجراي حمل و نقل خودکار در يک شهر هوشمند وجود دارد. براي توضيح بيشتر مثال‌هايي از حمل و نقل خودکار در يک محيط شهري ارائه مي‌شود:

·        وسايل نقليه خودران همراه با زيرساخت هوشمند،

·        خودکارسازي هميار راننده مي‌تواند مصرف سوخت و ترافيک را کاهش داده و فواصل نزديکتر و مسيرهاي حرکتي باريکتر را امکان پذير سازد.

·        تاکسي‌هاي خودران و ساير اشکال وسايل نقليه کاملا خودکار مي‌توانند با سرعت هاي کم حرکت کرده و گزينه‌هاي تحرک‌پذيري جديدي براي خدماتي مانند دسترسي به حمل و نقل عمومي فراهم آورند.

·        کاميون‌ها و اتوبوس‌هاي کاملا خودکار نيز قادرند در موقعيت­هاي حمل و نقل ترکيبي مانند بنادر، انبارها و تعميرگاه‌ها بکار گرفته شده و کارايي راننده و وسيله نقليه را افزايش دهند.

مثال‌هاي فوق به منظور تعيين ترجيحات و اولويت‌هاي ارزيابي پيشنهاديه‌ها عنوان نشده اند. ارسال کنندگان پيشنهاديه تشويق مي‌شوند راهبردهاي نوآورانه خودکارسازي پيشنهاد کنند که نشان دهنده ايمني، تحرک‌پذيري و يا فوايد زيست محيطي در يک منطقه شهري باشند.

2. خودروهاي مرتبط. خودروهاي مرتبط از ارتباطات خودرو با خودرو (V2V) و خودرو با زيرساخت (V2I) براي ايجاد ارتباطاتي سود مي‌جويند که قادر خواهند بود کاربردهاي بي‌شماري در زمينه ايمني، تحرک‌پذيري و زيست محيطي فراهم سازند. فناوري‌هاي خودروي مرتبط به وسايل نقليه اجازه مي‌دهند اطلاعاتي درباره حرکت خود در شبکه حمل و نقل دريافت و ارسال کنند که براي شهرها فرصت‌هاي بي‌نظيري به منظور ارائه راهکارهاي پاسخ‌گوتر و کارآمدتر تحرک‌پذيري بطور بلادرنگ و درازمدت فراهم خواهند ساخت. داده‌هاي استخراج شده از خودروهاي مرتبط، بينش‌هايي براي بهره‌برداران حمل و نقل در راستاي ارتقاي درک آنها ازحجم تقاضا و پيش بيني و پاسخ‌گويي به تحرکات پيرامون يک شهر فراهم مي‌کنند. يک شهر هوشمند موفق مي‌تواند نشان دهنده کاربردهاي ايمني، تحرک‌پذيري و يا زيست محيطي باشد. اين کاربردها – که باعث ارتقاي کارايي و دسترس پذيري، افزايش ايمني و کاهش ترافيک خواهد شد- مي‌توانند راهکارهاي بلادرنگ تحرک‌پذيري موثرتري فراهم کنند. در بکارگيري خدمات خودروها و زيرساخت‌هاي مرتبط، مي‌توان در شهرهاي هوشمند فناوري‌هاي ارتباطي تجاري موجود مانند ارتباطات همراه، ماهواره‌اي و واي-فاي را با يکديگر ترکيب کرد. در عين حال از فناوري ارتباطات بردکوتاه اختصاصي (DSRC) که در محدوده فرکانسي 5.9 GHz عمل مي‌کند مي‌توان براي گسترش کاربردهاي V2V و V2I مبتني بر DSRC استفاده کرد. شکل زير نمايي از جايگاه اين فناوري را در کنار فناوري­هاي ديگر ارتباطي نشان مي ­دهد:

براي اطلاعات بيشتر در مورد برنامه پژوهشي خودروي مرتبط USDOT مي توان به آدرس http://www.its.dot.gov/research.htm مراجعه کرد.

3. زيرساخت هوشمند مبتني بر حسگر. شهرهاي هوشمند از يک زيرساخت هوشمند جمعي استفاده مي‌کنند که حاوي حسگرهايي براي گردآوري و گزارش داده­‌هاي بلادرنگ جهت فراهم ساختن اطلاعات براي هر عمليات مرتبط با حمل و نقل و عملکرد و روندهاي موجود در يک شهر است. اين داده‌ها به بهره­ برداران شهري اجازه مي­ دهند نحوه عملکرد يک شهر را دريافته و روش‌هاي ارتقاي عمليات تاسيسات، سامانه‌ها، خدمات و اطلاعات توليدشده براي عموم را شناسايي کنند. زيرساخت هوشمند شامل حسگرهايي است که داده‌هاي ترافيک، عابرين پياده، دوچرخه سواران و محيط زيست و ساير اطلاعات موجود در سراسر يک شهر را گردآوري مي‌کنند. يک شهر هوشمند موفق اين داده‌ها را با داده­‌هاي موجود حمل و نقل و عمليات جاري ترکيب مي‌کند و بدين وسيله به شهر امکان مي دهد عمليات شبکه حمل و نقل را بهبود بخشد. علاوه براين، اين زيرساخت مي­تواند براي پايش دارايي‌هاي حمل و نقل در جهت ارتقاي مديريت زيرساخت و کاهش هزينه‌هاي تعمير و نگهداري بکار رفته و در اولويت بندي تصميمات سرمايه‌‌گذاري و تضمين سودمندي عمليات تعمير و نگهداري مفيد واقع شود.

گروه دوم - رويکردهاي نوآورانه به عناصر حمل و نقل شهري

اين گروه شامل شش عنصر چشم­انداز هستند که رويکردهاي نوآورانه به حمل و نقل شهري را تشريح کرده و براي USDOT اولويت بالايي دارند.

4. تجزيه و تحليل شهري. اين عنصر چشم­‌انداز شامل بسترهايي براي درک و تحليل داده‌ها جهت پاسخ‌گويي به چالش‌هاي پيچيده شهري (مانند ايمني فردي و تحرک‌پذيري، کارآيي شبکه و پايداري زيست محيطي) و يا سنجش عملکرد يک شبکه حمل و نقل است. در يک محيط غني از داده، توانايي شهرها و شهروندان در اشتراک‌گذاري، استفاده و ارتقاي مجموعه داده‌ها در راستاي پاسخ‌گويي به مشکلات پيچيده شهري يا ارتقاي عمليات و قابليت‌هاي موجود بطور پيوسته افزايش مي‌يابد. تجزيه و تحليل مسايل شهري از داده‌هايي که از خودروهاي مرتبط، شهروندان داراي قابليت‌هاي ارتباطي و حسگرهاي موجود در سراسر شهر گردآوري مي‌شود و يا قابل دريافت از طريق اينترنت با استفاده از اطلاعات توليد شده توسط شرکت‌هاي خصوصي، توليد ارزش مي‌نمايد. تجزيه و تحليل‌هايي که از داده‌هاي موجود در سراسر سامانه‌هاي مختلف در يک شهر بهره‌برداري مي‌کنند، قابليت عظيمي براي شناسايي بينش‌هاي جديد و راهکارهاي منحصر بفرد در جهت ارائه خدمات و در نتيجه بهبود دستاوردها دارند. اين تجزيه و تحليل‌ها را مي‌توان براي پيش‌بيني شرايط آينده و فوايد بالقوه اجراي راهبردهاي مختلف عملياتي، کنترل برنامه‌ها و پاسخ‌گويي به برنامه‌هاي هماهنگي ميان نهادهاي مختلف و تامين­‌کنندگان خدمات بکار برد. علاوه براين، تجزيه و تحليل مي­تواند در ميان بخش‌هاي مختلف براي خلق کاربردهاي نوين و متفاوت بکار رود. به عنوان نمونه مي­توان به کاربرد مديريت تقاضاي سفر اشاره کرد که بر محيط زيست و مصرف سوخت به عنوان بخشي از بهينه‌­سازي تاثير گذارده و زمينه­‌هاي بيشتري براي ارائه پيشنهادهاي شخصي از سوي شهروندان فراهم مي‌کند. علاوه براين، تجزيه و تحليل داده‌ها براي درک فوايد بالقوه راهکارهاي استقراريافته نيز مي‌تواند بکار رود. براي اين کار، به معيارهاي سنجش و ارزيابي عملکرد مرتبط با حمل و نقل نياز است تا اثرات مورد نظر از تمامي راهکارهاي پيشنهادي در مورد ايمني فردي و تحرک‌پذيري، کارآيي شبکه و پايداري زيست محيطي که معرف اولويت هاي اين چالش هستند اندازه‌گيري شود. براي مثال، اندازه‌گيري عملکرد مي‌تواند نشان دهنده دسترسي بيشتر به مشاغل و خدمات، کاهش ترافيک و تاخيرها، افزايش حجم حمل و نقل، رويکرد مردم به پياده‌روي يا دوچرخه‌سواري، کاهش تصادفات، مصدوميت­ها يا مرگ و مير، بهبود پاسخ به سوانح و کاهش زمان‌هاي پاک‌سازي صحنه‌هاي تصادف و کاهش انتشار آلاينده‌ها باشد.

5. گزينه‌ها و خدمات تحرک‌پذيري متمرکز  بر کاربر. اين عنصر چشم­‌انداز شامل راهبردها، اقدامات و خدماتي است که باعث افزايش گزينه‌ها و انتخاب‌هاي حمل و نقل از طريق ارتقاي تحرک‌پذيري براي تمامي مسافرين شامل سالمندان و معلولين مي‌گردد. اجزاي اصلي آن شامل سامانه‌هاي اطلاعات پيشرفته سفر هستند که اطلاعات بلادرنگي در مورد ترافيک، حمل و نقل، پارک خودرو و ساير موارد مربوط به حمل و نقل فراهم مي‌سازند. شهرهاي هوشمند با استفاده از راهبردهاي مسافر-محور که براي تمامي حالت­هاي مختلف حمل و نقل راهکارهاي نوآورانه ارائه مي‌کنند، از تحرک‌پذيري پايدار پشتيباني مي‌کنند. با گسترش کاربردهاي گوشي هوشمند، حمل و نقل اشتراکي در سالهاي اخير افزايش قابل توجهي يافته است. اقتصاد اشتراکي و خدمات حمل و نقل نوين گزينه‌هاي بيشتري براي افراد فراهم ساخته و به غلبه بر موانع موجود بر سر راه اشکال مختلف حمل و نقل بدون رانندگي و تغيير گزينه‌هاي سفر افراد ياري مي­‌رساند. فناوري و خدمات پيشرفته که در سراسر يک شهر بکار گرفته مي­‌شوند به افراد اجازه خواهند داد سبک زندگي «بدون خودرو» يا استفاده از «خودروي سبک» را با رانندگي بسيار کمتر برگزينند. براي افرادي که تمايل به اشتراک دارايي‌­ها دارند بايد مسير بدون دردسري براي اين کار وجود داشته باشد. تحرک­‌پذيري مبتني بر تقاضا [1] (MOD) مفهوم نوظهوري است که برپايه استفاده اشتراکي و جابجايي الگوي حمل و نقل انبوه بنا شده است. اين مفهوم، حمل و نقل عمومي را تقويت کرده و از تحرک کارآمد افراد پشتيباني مي­‌کند. داده­‌ها و فناوري باز امکان هماهنگي کارآمد و مديريت تمامي خدمات تحرک‌پذيري در سامانه را مي­‌دهد. از ديدگاه کاربر، داده‌ها و فناوري ارتباطي باز با ارائه مستقيم اطلاعات شخصي شده بطور مستقيم به کاربر، باعث تسهيل انتخاب توسط مسافر مي‌شوند. در شهرهاي هوشمند ترکيب فناوري‌هاي جديد با سامانه حمل و نقل، عرضه پوياي خدمات و عمليات تحرک‌پذيري را تسهيل مي‌نمايد. نتيجه حاصله رويکردي مسافر-محور و يکپارچگي ميان تمامي سامانه‌هاست که گزينه‌هاي تحرک‌پذيري بهتري براي تمامي مسافرين و کاربران سامانه حمل و نقل فراهم مي‌سازند.

6. آمايش شهري[2]اين عنصر چشم­انداز شامل راهکارهاي نوآورانه‌اي است که از جابجايي کارآمد کالا به شيوه‌اي پشتيباني مي‌کنند که در نتيجه آن فرصت­هايي براي بکارگيري زنجيره تامين موثرتر و ارائه مديريت آمايش ايمن‌تر، دريافت و تحويل به موقع بار، افزايش قابليت اعتماد زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزينه تعمير و نگهداري خودرو فراهم خواهد شد. با افزايش جمعيت و گسترش مداوم شهرنشيني، نياز به شناسايي روشهاي نوآورانه‌اي براي جابجايي کارآمدتر کالاها از قبيل غذا، انرژي و کالاهاي توليدي به داخل شهرها وجود دارد. شهرها بايد نحوه بکارگيري راهکارهاي فناورانه جديد براي جابجايي کارآمدتر کالا در حوزه شهري را شناسايي کنند. راهبردهايي نيز بايد براي ارتقاي قطب‌هاي تحويل کالا در شهرها انديشيده شود که از خودروهاي مرتبط و راهکارهاي منعطف تجاري مانند استفاده اشتراکي سود مي‌جويند.

7. مدل‌هاي کسب و کار راهبردي و فرصت هاي مشارکت. فرصت هايي براي ارتقاي مشارکت راهبردي خلاقانه وجود دارد که ذينفعان از جمله بخش خصوصي، مراکز پژوهش حمل و نقل دانشگاهي و ساير نهادهاي عمومي را در راستاي پيشبرد راهکارهاي شهر هوشمند درگير مي‌سازد. بخش خصوصي با ايجاد فرصت هاي جديدي براي مشارکت با دولت، نوآوري را به پيش مي‌برد. بخش عمومي نيز ضمن پيشبرد نوآوري، فرصت­ها و مدل‌هاي جديدي براي مشارکت بين نهادي فراهم مي‌کند. اجراي موفق الگوي شهر هوشمند بر فرصت­هاي مشارکت راهبردي ميان بخش عمومي و خصوصي متکي است، بويژه براي شهرهايي که منابع محدودي براي مواجهه با چالش هاي پيش رو دارند.

مشارکت نوآورانه ميان شهر يا دولت محلي، سازمان‌هاي برنامه ريزي، بخش خصوصي، سازندگان خودرو، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و ساير گروه‌هاي ذينفعان براي پيشبرد راهکارهاي شهر هوشمند ضروري است. دولت‌هاي محلي مي‌توانند با سازمانهاي غيردولتي که قادر به جذب منابع هستند، همکاري داشته باشند. وزارت حمل و نقل آمريکا ارائه کنندگان پيشنهادها را تشويق به استفاده از فرصت هاي مشارکت بخصوص با مراکز پژوهشي دانشگاهها مي‌نمايد.

8. شبکه هوشمند انرزي، برق رساني به جاده‌ها و خودروهاي برقي. اين عنصر چشم انداز شامل راهبردها و اقداماتي است که شبکه برق هوشمند را براي پشتيباني از استقرار خودروهاي برقي و گسترش الکتريکي سازي جاد‌‌‌ه ­ها ارتقا مي­دهند. منظور از شبکه هوشمند انرزي يک سامانه انتقال و توزيع کارآمد انرژي قابل برنامه‌ريزي است. با افزايش تعداد خودروهاي برقي، فرصت‌هايي براي خودروها در جهت تعامل با شبکه هوشمند انرژي فراهم مي‌آيد. براي يکپارچه­‌سازي سامانه‌هاي هوشمند با شبکه هوشمند انرژي و ساير سامانه‌هاي توزيع و پرکردن باتري خودروها نيز فرصت‌هايي وجود دارد. براي مثال فناوري شبکه هوشمند انرژي مي­‌تواند بار پرکردن باتري خودروهاي برقي (از شبکه به خودرو يا[3]G2V) را به ساعت هاي کم بار منتقل کرده و در نتيجه از ارتفاع منحني بار روزانه کاسته و سرمايه موردنياز براي توليد برق و توسعه شبکه را کاهش دهد. بطريق مشابه، فناوري‌هاي پرکردن القايي باتري بطور بيسيم به خودروهاي برقي امکان مي دهد باتري خودرو را در حال حرکت پر کنند.

9. مشارکت شهروندان داراي قابليت‌هاي ارتباطي. «شهروندان مرتبط» به شيوه هاي جديد و مفيدي به توليد، اشتراک‌گذاري و استفاده از داده‌ها و اطلاعات مي‌پردازند. اين عنصر چشم‌­انداز شامل راهبردها، کمپين‌هاي محلي و فرايندهايي براي مشارکت فعالانه و اطلاع رساني به شهروندان بطور فردي با استفاده از سخت­‌افزار، نرم­‌افزار و بسترهاي باز داده در جهت تلاش براي افزايش تحرک‌‌‌‌ پذيري فردي است. از فناوري‌هاي پيشرفته مي­توان براي ارتقاي تحرک‌‌‌ پذيري کلي تمامي شهروندان از جمله افراد ناتوان، کهن­سالان و نيز نوجواناني که موتور محرک اقتصاد آينده هستند استفاده کرد. با دسترسي شهروندان به داده­هاي دولتي باز مي­ توان بسترهايي براي شهروندان فراهم کرد که بتوانند به عنوان خلق­‌کنندگان و توليد کنندگان مشترک خدمات نوين و نوآورانه حمل و نقل عمل کنند.

گروه سوم - عناصر شهر هوشمند

اين گروه از عناصر شامل سه عنصر شهر هوشمند هستند که توسط USDOT به عنوان اولويت، رده­ بندي شده­اند.

10. معماري و استانداردها. اين عنصر چشم‌­انداز بر معماري تاکيد دارد که قابل گسترش به سطح ملي يا بين‌المللي است. از آنجايي که خودروها و مسافرين بين مناطق وسيعي جابجا مي‌­شوند، عمليات يکنواختي که قابل دسترسي براي همگان باشد براي عملکرد ايمن و کارآمد حمل و نقل ضروري است. معماري‌هاي ITS منطقه‌اي سازگار که قابل گسترش به سطح ملي يا حتي وسيع‌تر باشند براي عمليات يکنواخت و قابل دسترس سامانه حمل و نقل ضروري است. معماريITS ملي يک معماري بالغ است که چارچوب مشترکي براي جامعه سامانه­‌هاي هوشمند حمل و نقل به منظور برنامه­‌ريزي، تعريف و يکپارچه‌­سازي راهکارهاي ITS فراهم مي‌سازد. مرجع پياده‌سازي خودروي مرتبط[4] (CVRIA) براي گسترش معماري ملي، در راستاي فراهم کردن اطلاعات مفصل براي پشتيباني از توسعه معماري‌­هاي خودروي مرتبط کاملا سازگار با سامانه­‌هاي منطقه‌­اي ابداع شده است. ابزار نرم‌­افزاري SET-IT مرتبط با CVRIA، با معماري ملي ITS کاملا يکپارچه خواهد شد و از مجموعه ابزارهاي نرم‌افزاري براي پشتيباني از توسعه معماري‌هاي منطقه‌اي سازگار استفاده خواهد کرد که شامل زيرساخت کامل ITS و قابليت‌هاي خودروي مرتبط با اطلاعات واسط‌ه­اي مورد نياز براي انتخاب استاندارد مي‌شوند. وزارت حمل و نقل آمريکا بر اين تصور است که ذينفعان شهر هوشمند از CVRIA، معماري ملي ITS و استانداردهاي منتشر شده و در دست تدوين براي نمايش قابليت­‌هاي سازگار ITS که قابل گسترش به سطح ملي باشند، استفاده خواهند کرد.

براي يکپارچه­‌سازي ميان سامانه‌­هاي ITS و ساير سامانه­‌هايي که يک شهر هوشمند را مي­‌سازند، بايد ماهيت واسطه­‌هاي ميان اين سامانه‌­ها تعريف شود تا امکان بهره‌­برداري از شبکه‌­ها يا استانداردهاي ديگر وجود داشته باشد. وقتي به استانداردهاي جديد نياز شود، اين نيازها بايد بطور کامل مستند شوند. علاوه براين واسطه‌­هاي مزبور بايد با استفاده از معماري سامانه CVRIA مستند شده و بازخوردها به USDOT منتقل شوند تا اين سازمان بتواند گسترش CVRIA براي تطابق با اين واسطه­‌هاي جديد را تسهيل نمايد. براي پشتيباني از استقرار ملي زيرساخت ITS و فناوري هاي خودروي مرتبط، سايت نمايش بايد از استانداردهاي ITS، معماري­‌ها و فرايندهاي اعطاي گواهينامه موجود در صورت امکان استفاده نموده و هرجا که امکان اين امر وجود نداشته باشد، موارد مربوطه را مستند نمايد. براي تدارک اطلاعات مورد نياز جهت پالايش معماري و استانداردهاي ITS در جهت پشتيباني از استقرار در سطح ملي، سايت نمايش بايد با توسعه‌دهندگان معماري ها و استانداردها همکاري نمايد تا کيفيت محصولات مبتني بر درس‌هاي آموخته شده در حين استقرار، افزايش يابد.

11. فناوري اطلاعات و ارتباطات کم هزينه، کارآمد، امن و منعطف. اين عنصر ساختاري شامل راهبردها و تجاربي است که منجر به پيشبرد فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطاتي مي شوند که کم هزينه، تطابق پذير، کارآمد، امن و انعطاف­پذير بوده و مشتمل بر بسترهاي ارتباطي يکپارچه، نرم‌­افزار تجاري، سامانه‌هاي ذخيره و تجسم بخشي باشند. اين فناوري‌هاي ICT بايد بستر عملياتي مشترکي را شامل شوند که اطلاعات لازم براي تصميم سازان دولتي در شهرها را فراهم سازند. زيرساخت، فناوري­ها و خدمات ICT بخش مهمي از يک شهر هوشمند هستند. فناوري‌هاي ICT شامل ارتباطات هم شکل و يکپارچگي ارتباطات راه دور، رايانه­‌ها و نرم­‌ا‌‌‌فزارهاي تجاري مورد نياز، سامانه‌­هاي ذخيره و تجسم بخشي هستند که کاربران را قادر مي‌سازند به اطلاعات دسترسي پيدا کرده و آنها را ذخيره، ارسال و پردازش کنند. موفقيت يک شهر هوشمند به فناوري‌هاي ICT بستگي دارد که از هر دو ديدگاه فردي و عمومي کم هزينه باشد. فناوري هاي ICT دريک شهر هوشمند از جمله ارتباطات راه دور و محاسبات، بايد انعطاف­‌پذير، امن و رعايت کننده محرمانگي اطلاعات باشند. طراحي انعطاف­‌پذير شامل پشتيباني از استانداردها و معماري مشترک براي فناوري و سياست هاي متحدالشکل است. اگر بخشي از سامانه از کار بيافتد، نبايد تمامي سامانه فروپاشد و شکاف ايجاد شده در خدمات رساني بايد به‌سرعت پر شده و به وضعيت اوليه بازگردد.

محرمانگي و امنيت با جلب اعتماد مردم نقش مهمي در توانمندسازي شهرهاي هوشمند ايفا مي‌کند. محرمانگي و امنيت شامل حفاظت از داده­‌ها، رازداري و دارايي‌­هاي فيزيکي هستند. محرمانگي اطلاعات به تمامي داده­‌هاي ارسال شده، گردآوري شده و يا ذخيره شده درباره افراد مربوط مي‌گردد. اطلاعات قابل شناسايي فردي ([5]PII) مفهومي کليدي در تحليل محرمانگي است. منظور از اين مفهوم، هرگونه اطلاعاتي است که مي تواند موجب شناسايي يا رديابي افراد شود. اين اطلاعات، خاص هيچ رده از اطلاعات يا فناوري نيست و هر مورد و مخاطره وابسته به آن بايد بطور جداگانه بررسي شده و عناصر داده‌اي قابل ارائه يا دستيابي در آن شناسايي شود. شهر هوشمند بايد گستره گردآوري يا ذخيره اطلاعات PII را در سامانه‌هاي خود تعيين نمايد و تضمين کند که از اين اطلاعات تنها براي استفاده‌­هاي قانوني در جهت اهداف سامانه استفاده مي­‌شود.

براي پشتيباني از امنيت و محرمانگي کلي در اين چالش، وزارت حمل و نقل در حال تدوين يک نمونه اوليه از سامانه مديريت اعتبارنامه‌­هاي امنيتي ([6]SCMS) است که در ارتباطات مبتني بر DSRC قابل دسترس خواهد بود. سامانه SCMS گواهينامه‌هاي ديجيتالي براي تضمين ارتباطات امن DSRC ميان تجهيزات خودرويي مرتبط، تجهيزات کنار جاده‌اي و SCMS فراهم خواهد ساخت. وزارت حمل و نقل آمريکا پشتيباني فني براي ايجاد واسطه ارتباطي با SCMS و نيز ابزارهايي براي پشتيباني از شهر هوشمند فراهم خواهد ساخت.

امنيت فيزيکي تجهيزات بکار رفته و امنيت ارتباطات غيرDSRC که توسط SCMS پوشش داده نمي­‌شوند بايد از طريق ساير وسايل ممکن در اين نمايش پشتيباني شوند. براي تضمين وجود سازوکارهاي امنيتي در سامانه‌­ها و زيرساخت­‌هاي حفاظت در برابر حملات سايبري بايد فرايندهاي امتحان پس داده شده‌اي بکار روند. راهکارهاي امنيتي بايد در طراحي معماري يکپارچه شده و مخاطرات امنيتي بطور پيوسته تحت مديريت قرار گيرند. انتظار ‌‌مي‌­رود سايت­هاي محل برگزاري چالش شهر هوشمند از تجارب موفق صنعت در رابطه با اشيا و واسطه‌­هاي کاربري مورداستفاده در نصب سامانه­‌ها استفاده کنند.

12. کاربري هوشمند زمين. اين عنصر چشم‌­انداز شامل راهبردها و تجاربي است که بهينه بودن استفاده از زمين را از طريق ترکيب برنامه‌­ريزي و نوآوري تضمين مي­‌نمايد. هدف، جامعه‌اي با ارتباطات بهتر است که گستره وسيعي از انتخاب­ها در حوزه حمل و نقل و دسترسي به اشتغال، مسکن، آموزش و خدمات بهداشتي در آن وجود داشته باشد. يک شهر هوشمند موفق تضمين کننده استفاده بهينه و کارآمد از زمين است. کاربري زمين شهري، رشد را در مناطق متراکم با قابليت تحرک متمرکز مي­‌کند تا از رشد نامنظم جلوگيري شود. همچنين از کاربري زمين بطور متراکم، قابل تحرک و مناسب دوچرخه سواري دفاع مي­‌کند و شامل مدارس متعدد، خيابان­‌هاي کامل و کاربري­هاي مرکب با گستره مناسبي از گزينه­‌هاي انتخاب مسکن است. کاربري هوشمندانه زمين باعث تساوي و برابري در هزينه­‌ها و فوايد شده و منابع طبيعي و فرهنگي را حفظ کرده و سلامت عمومي را ارتقا مي­‌بخشد.

 


[1] . Mobility On Demand

[2] . Urban Logistics

[3] grid-to-vehicle

[4] . Connected Vehicle Reference Implementation

[5] Personal Identifiable Information

[6] Security Credential Management System

 

 

 

 

 

 

1394/11/21
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است