صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 سايت معماري مرجع براي پياده‌سازي ارتباطات خودرويي(CVRIA)

 

fluticasone vs betamethasone

asthma rescue inhaler overuse side effects go

اين سايت (CVRIA) ابزاري براي بررسي، ارائه بازخوردها و استفاده از محتويات يک ساختار مرجع جهت استانداردها و پياده‌سازي پروژه‌ها است. سايت CVRIA به عنوان مبدايي براي تشخيص واسط­هاي کليدي در فضاي ارتباطات خودرويي، در حال توسعه است و با توسعه آن امکان تحليل‌هاي بيشتري در اين حوزه فراهم خواهد شد که باعث تشخيص و اولويت‌بندي فعاليت‌هايي در جهت گسترش استانداردها خواهند شد. CVRIA همچنين از ملاحظات سياست‌گذاري براي صدور گواهي ، استانداردها، پياده‌سازي هسته مرکزي سيستم و ديگر عناصر فضاي ارتباطات خودرويي پشتيباني خواهد کرد.

همانطور که در شکل نشان داده شده، CVRIA از چهار نقطه‌نظر توسعه داده شده است.

 • سازماني: اين قسمت ارتباطات بين سازمانها و نقشي که آن‌ها در فضاي ارتباطات خودرويي ايفا مي‌کنند را تشريح مي‌کند.
 • عملياتي: اين قسمت تشريح کننده عناصر انتزاعي عملياتي (فرايندها) و تعاملات منطقي آن‌ها (گردش داده ها) است که نيازهاي سيستم را برآورده مي کند.
 • فيزيکي: اين قسمت توصيف‌کننده اشياء فيزيکي (سيستم ها و دستگاه ها) و اجزاي کاربردي آن‌ها و همچنين واسط‌هاي سطح بالاي بين اين اشياء فيزيکي است.
 • ارتباطات: اين قسمت توصيف‌کننده مجموعه هاي لايه بندي شده پروتکل هاي ارتباطي است که براي پشتيباني از ارتباطات اشياء فيزيکي سهيم در فضاي ارتباطات خودرويي مورد نياز است.

راه ديگر براي مطالعه اين معماري، بررسي آن از منظر کاربردهاي  ارتباطات خودرويي در حوزه  ايمني ، تحرک‌پذيري، زيست محيطي و پشتيباني است. هر صفحه از کاربردها در اين سايت، زيرمجموعه اي از نقطه‌نظرات متعلق به آن کاربرد را در بردارد.

اين پروژه با حمايت و مديريت دفتر فعاليت‌هاي مشترک در حوزه  ITSوزارت حمل‌و نقل امريکا و زير نظر مديريت برنامه‌هاي استاندارد و معماري ITS و با مشارکت برنامه‌هاي بستر آزمون و مهندسي سيستم انجام خواهد شد.

 

ارتباطات

 

 نماي ارتباطات، پروتکل‌هاي مورد نياز براي ايجاد تعامل‌پذيري بين اشياء فيزيکي در نماي فيزيکي را نشان ميدهد.  هر يک از سه‌گانه هاي موجود درنماي فيزيکي به يک يا چند استاندارد نگاشت شده‌است که در CVRIA به عنوان يک استاندارد لايه اطلاعاتي تعريف شده‌است . يک يا بيش از يکي از 16 مجموعه استاندارد براي تشخيص پروتکل‌هاي ارتباطي لازم براي انتقال يک جريان اطلاعاتي استفاده مي شوند.

مدل ارتباطي CVRIA و نمودار نماي ارتباطي بر اساس مدل OSI، چهارچوب NTCIP و راهنماي پياده سازي DSRC/WAVE طراحي شده اند. هفت لايه مدل ارتباطاتي CVRIA به شرح زير است:

 • لايه پردازش اطلاعات: استانداردهاي لايه پردازش اطلاعات ساختار، مفهوم و کنترل تبادل اطلاعات بين دو نقطه پاياني را مشخص مي کنند.
 • لايه امکانات: استانداردهاي لايه امکانات، قوانين و رويه‌هاي تبادل داده‌هاي کدگذاري شده را تعريف مي کند.
 • لايه رمزگذاري: استانداردهاي لايه رمزگذاري قوانيني را براي ارائه بيت‌ها و بايت‌هاي محتواي اطلاعات جهت انتقال تعريف مي کند.
 • لايه نشست: لايه نشست مکانيزمي جهت بازکردن، بستن ومديريت يک مکالمه مابين پروسه‌هاي کاربردها ايجاد مي‌کند. نشست‌ها ممکن است غيرهمزمان در جفت‌هاي درخواست و پاسخ (تبادل اطلاعات) يا به‌صورت يک انتشار غيرهمزمان از پيش تعيين نشده باشند و ممکن است نياز به تصديق/ اعلام دريافت داشته يا نداشته باشند.
 • لايه انتقال: استاندارهاي لايه انتقال قوانين و مراحل تبادل داده‌ها مابين درگاه‌هاي يک شبکه را تعريف مي‌کنند که شامل مسيريابي هاي ضروري، جداسازي و دوباره پياده سازي پيام‌ها و عملکردهاي مديريت شبکه است.
 • لايه پيوند: استاندارهاي لايه پيوند قوانين و مراحل تبادل اطلاعات بين دو دستگاه مجاور را در يک رسانه ارتباطي تعريف مي کنند. اين استانداردها تقريبا معادل لايه پيوند در مدل داده‌اي OSI هستند.
 • لايه فيزيکي: لايه فيزيکي يک اصطلاح عمومي است که براي تشريح استانداردهاي متعدد سيگنال در اين لايه تعريف مي شود و معمولا براي رسانه‌هاي ارتباطي و نيازهاي صنعتي خاصي توسعه مي يابند. به استثناي IEEE802.11p (واسط هوايي براي طيف فرکانسي 5.9GHz) که براي برآوردن نيازهاي WAVE/DSRC توسعه يافته‌ است، اين استانداردها به‌طورگسترده توسط صنعت مخابرات اداره مي شوند.
 • سطح امنيتي: سطح امنيتي استانداردهايي را تعيين مي‌کند که مشخص‌کننده سياست ها و احرازهويت سيستم به سيستم و رمزگذاري داده در ميان يک يا چند لايه از پشته ارتباطي است.

 

هر نمودار نماي ارتباطي نشان‌دهنده سه‌گانه جريان (که در بالا به آن اشاره شد) و پروتکل‌هاي  ارتباطي بالقوه در يک پشته لايه‌اي است که ممکن است براي استقرار مورد استفاده قرار گيرد.

 

 

1393/12/23

لینک ها
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است