صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 مطابق نتايج حاصل از پروژه Ko-FAS، ترانسپوندرهاي مشارکتي و فناوري ادراک مشارکتي مي تواند فوايد زيادي براي ايمني جاده اي داشته باشد.

 

seroquel xr

seroquel compendium blog.nvcoin.com

clomipramin vs imipramin

clomipramin pret click here

نتايج نهايي پروژه پژوهشي ايمني مشارکتي خودرو تحت عنوان Ko-FAS در هفته سوم ماه سپتامبر 2013 در آخافنبرگ آلمان ارائه شد. در اين جلسه 17 همکار اين پروژه شامل شرکت هاي خودروسازي BMW و دايملر؛ شرکت هاي کانتيننتال و دلفي؛ دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و علوم کاربردي شرکت داشتند. اين پروژه با سرمايه اي بالغ بر 25 ميليون يورو به مدت 4 سال به اجرا گذارده شده بود. نتايج پروژه نشان مي دهد که فناوري‌هاي ترانسپوندرهاي مشارکتي در ترکيب با فناوري‌هاي ادراک مشارکتي مي‌تواند فوايد مهمي براي ايمني جاده‌اي به دنبال داشته باشند.

هدف اين پروژه ارتقاي عمده ايمني جاده‌اي با کاهش تعداد تصادفات و تلفات جاده‌اي است. اين رويکرد بر آشکارسازي دقيق محيط هاي ترافيکي با استفاده از حسگرها و ادراک مشارکتي، ارزيابي جامع محيط براي سنجش دقيق خطر برخورد و در نهايت اتخاذ اقدامات حفاظتي پيشرفته مناسب تمرکز يافته است. دکتر رالف راسهوفر نماينده گروه BMW در کميته راهبري Ko-FAS در اين رابطه مي گويد:

برپايه اصل مشارکت و توجه به ساير کاربران جاده‌اي که عاملي حياتي در ايمني جاده اي محسوب مي‌شود، فوايد سامانه هاي هميار راننده را مي توان با اتخاذ رويکردهاي مشارکتي به ميزان زيادي افزايش داد.

پروژه Ko-FAS که توسط وزارت اقتصاد و فناوري دولت آلمان حمايت مالي مي شود از سه زيرپروژه تشکيل شده است:

·Ko-TAG ترانسپوندرهاي مشارکتي. اين پروژه به مطالعه فناوري حسگرهاي مشارکتي بر مبناي سامانه هاي ترانسپوندر (فرستنده/گيرنده هاي بسيار کوچک) اختصاص يافته است. پروژه Ko-TAG دوکاربرد را بطور مفصل مورد بررسي قرار مي‌دهد: حفاظت فعال از عابرين پياده و ايمني مشارکتي براي خودروها در ترافيک جاده اي.

اين پروژه مشارکتي از تجهيزات مکان يابي در خودروها استفاده مي کند که به پرس و جو در ترانسپوندرهاي حمل شده توسط ساير کاربران جاده مي پردازد. ترانسپوندرها به جستارهايي از تجهيزات مکان يابي پاسخ مي دهند که حاوي اطلاعات خاصي باشند. با استفاده از اين پاسخ ها تجهيزات مکان يابي مي توانند نوع و موقعيت نسبي ساير کاربران جاده‌اي پيرامونشان را تعيين کرده به محاسبه خطر احتمالي برخورد بپردازند.

سامانه ترانسپوندر که در پروژه Ko-TAG ابداع شده است بطور گسترده اي از استاندارد شبکه محلي بيسيم IEEE 802.11p استفاده مي کند. برخلاف سامانه مورد استفاده در يکي از پروژه هاي گذشته تحت عنوان AMULETT، سامانه اخير هم‌افزايي گسترده اي با ارتباطات خودرويي Car-to-x دارد.

کوچک سازي بيشتر (کاهش اندازه تگ به اندازه يک تراشه) به ترانسپوندرهاي آينده امکان خواهد داد در اشيايي مانند کوله‌پشتي يا عصاي پياده روي نصب شوند. ويژگي متمايز اين فناوري اين است که آشکارسازي افراد خارج از محدوده ديد راننده را نيز در هنگام خطر امکان پذير مي کند.

مطالعات اثربخشي نشان داده اند که سامانه ترانسپوندر مورد بررسي در اين پروژه با هشداردهي زودهنگام مخاطرات به رانندگان و به شيوه اي بسيار موثرتر، توانايي زيادي در تخفيف يا پيشگيري از تصادفات خواهد داشت.

·Ko-PER ادراک مشارکتي.  اين پروژه با هدف ايجاد تصوير کاملي از محيط ترافيک محلي با استفاده از شبکه‌هاي توزيعي حسگرها اجرا شده است. با مبادله و ادغام داده هاي گردآوري شده توسط سامانه هاي حسگر مختلف از پيرامونشان، مي توان به تصويري کلي از وضعيت ترافيک در محل دست يافت.

اطلاعات در مورد محيط ترافيکي توسط حسگرهاي موجود در خودرو گردآوري مي شود که توسط شبکه هاي حسگرهاي ثابت در نقاط مشکل زا مانند تقاطع ها، تکميل و پشتيباني مي شوند (حسگرهاي درون خودرو و ثابت، ادراک و دريافت در تقاطع ها).

هر کدام از اين واحدهاي ادراکي موجود در سامانه ارتباطي از نقطه ديد خود به شناخت صحنه ترافيکي پرداخته و در نتيجه اطلاعاتي در مورد وضعيت جاري اشياي موثر بر ترافيک، نوع آنها (به عنوان مثال خودرو يا عابر پياده) و مکان، جهت حرکت و سرعت آنها گردآوري مي‌کنند. در اين پروژه ميزان امکان پذيري به اصطلاح "پيش بيني حرکت بعدي" نيز بررسي مي‌شود (به عنوان مثال، "عابر پياده الآن راه مي افتد" يا "خودرو دارد خاموش مي‌شود").

نتايج حاصل از ادراک محيط ترافيکي توسط حسگرهاي درون خودرو و ثابت و حسگرهاي نصب شده در تقاطع ها، از طريق سامانه هاي ارتباطي خودرو – خودرو و خودرو-زيرساخت مخابره شده و با نتايجي که از گردآوري داده توسط يک خودروي معين حاصل شده است، ترکيب مي شود.

پروژه Ko-PER از نتايج حاصل از پروژه PReVENT و نيز تبادل گسترده اطلاعات با پروژه به تازگي خاتمه يافته simTD سود برده است.

·Ko-KOMP- اجزاي مشارکتي. پروژه مشارکتي Ko-KOMP با مطالعه ميزان اثربخشي فناوري هاي مختلف حسگرها نسبت به درجه حفاظت فراهم شده براي کاربران جاده اي، مکمل دو زيرپروژه قبلي است.

بنابراين پروژه مزبور مفاهيم مختلفي از حفاظت را تحت بررسي قرار مي دهد که مي توانند با سامانه هاي حسگرهاي مشارکتي ترکيب شده و قابليت زيادي براي پيشگيري از حوادث يا کاهش عواقب آنها فراهم کنند.

اثربخشي اين سامانه هاي حفاظتي يکپارچه در تمامي شرايط محتمل در آزمونهاي واقعي و شبيه سازي هاي مجازي مورد آزمايش قرار گرفته است. بر مبناي اثربخشي سامانه هاي تحت آزمون، مدلهاي رويکردي جديدي براي ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي بالقوه ايجاد شده توسط اين سامانه هاي نوين، در راستاي کاهش حوادث يا تخفيف عواقب آنها ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

(منبع :   greencarcongress.com)       
23 سپتامبر 2013

لینک ها
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است