صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 دستاوردهاي پروژه

 

cipro

cipro flex32.dk

progesterone def

progesterone injection
 
  •   شناسائي معماري سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز براي پياده سازي سامانه  ارتباطات هوشمند خودروئي و اجزاء آن به همراه شناسائي کاربردهاي ممکن و اولويت هاي آنها در صنعت خودروسازي و بخش هاي مرتبط با مديريت حمل ونقل در كشور،
  • شناسائي نيازمندي هاي فني براي پياده سازي فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي در كاربردهاي ممکن و داراي اولويت،
  • شناسايي و بكارگيري توانمندي هاي تخصصي مورد نياز براي تأمين تجهيزات و امكانات قابل ساخت در داخل كشور،
  • شناسايي و مهندسي خريد تجهيزات اصلي مورد نياز فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي براي اجراي طرح در مقياس پايلوت،
  • ارزيابي فناوري  ارتباطات هوشمند خودرويي از طريق اجراي آن در مقياس پايلوت،
  • تدوين نقشه راه براي توسعه خدمات طرح و تجاري سازي نتايج آن،
  • تعامل و همكاري با سازمان هاي بين المللي در خصوص توسعه كاربردهاي فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي،

 

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است