صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 

در راستاي اهداف و ماموريتهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محورهاي اساسي فعاليتهاي توسعه صنايع پيشرفته شامل موارد ذيل است:

·          شناسايي روندهاي صنعتي و تکنولوژيکي و انتخاب زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته
·          ايجاد و توسعه طرحها و تدوين دانش فني قابل سرمايه گذاري
·          تأمين و مديريت منابع سرمايه اي در صنايع پيشرفته
·          سرمايه گذاري براي ايجاد صنايع مبتني بر فناوري هاي پيشرفته و انتقال دانش فني
عاونت توسعه صنايع پيشرفته به عنوان مسئول اجراي برنامه توسعه صنايع پيشرفته در سازمان گسترش، فرآيند کامل ايده تا محصول را دنبال خواهد کرد. بخشهاي  مورد نظر در اين فرآيند، در قالب سه حوزه اصلي در ساختار معاونت به اجرا گذاشته مي‏شوند. به ترتيبي که حوزه اول مسئوليت توليد طرحهاي مناسب براي سرمايه‏ گذاري، حوزه دوم مسئوليت مطالعات فني – اقتصادي و حوزه سوم مسؤوليت اجراي طرحهاي سرمايه‏ گذاري با بهره‏ گيري از شرکتهاي تخصصي را بر عهده خواهد داشت.
 


لینک ها
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است