صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 پيشگيري از تصادف توسط شبکه هاي بين خودرويي

 

پرستو کفيل، دانشجوي کارشناسي ارشد مخابرات امن دانشگاه علم و صنعت
محمودفتحي، استاديار دانشگاه علم و صنعت
 

 

چکيده
به دليل افزايش تعداد خودروها و ترافيک جاده اي، ميزان تصادف ها افزايش پيدا کرده است. علت عمده تصادف، خطاي اطلاعاتي است. راننده به علت اينکه اطلاعات ضروري را دريافت نکرده و يا دير دريافت مي کند، نمي تواند عکس العمل مناسب را براي جلوگيري از تصادف اتخاذ نمايد. اگر بتوان سطح اطلاعات راننده از محيط اطراف را گسترش داد تحول شگرفي در ايمني حمل و نقل به وجود مي آيد. اين مهم از طريق مبادله اطلاعات با استفاده از تجهيزات خاصي ميسر مي گردد که اطلاعات را بسيار سريعتر به راننده مي رساند و او عکس العمل مناسب را در زمان مناسب بروز مي دهد.
شبکه هاي بين خودرويي VANET 1 ، مبناي سيستم هاي نقليه هوشمند  ITS 2 هستند که به کنترل ترافيک و جلوگيري از تصادف و کاربردهاي ديگر اختصاص يافته اند .. آمار روزانه تصادفات ، مهندسان شرکتهاي خودروسازي و مخابراتي را بر آن داشت تا به ساخت و طراحي خودروهايي بپردازند که بتوانند با سيستم نقليه هوشمند حرکت کنند. خودروها ، اطلاعات ترافيکي و امنيتي را با تجهيزات کنار جاده اي و خودروهاي ديگر مبادله مي نمايند تا سفري مطمئن داشته باشند.در اين گزارش سعي در تعريف عملکرد اين شبکه ها و کاربردهاي جلوگيري از تصادف و برخي تکنولوژيهاي قابل استفاده در خودروها به منظور پيشگيري از تصادف خواهيم داشت.
کليد واژه: پيشگيري، تصادف، شبکه هاي بين خودرويي، ايمني

 

1 Vehicular ad-hoc network
2 Intelligent Transport System
 

 

 

 

 

 

(منبع :   يازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک )       
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است