صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 كنترل مكانيزه تردد خودروها در مناطق پرازدحام نمونه اي موفق از كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت حمل و نقل شهري

 

buy abortion pill kit online

buy abortion pill

حميدرضا عطائيان ، حبيب رستمي
1- عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف
2- عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي صنعتي شريف


چكيده
هم اكنون يكي از مسائل مهم مديريت شهري كه اكثر شهرهاي بزرگ دنيا با آن مواجه هستند، مسئله كنترل تردد خودروها در معابر شهري و نحوه ارائه خدمات حمل و نقل عمومي است. با افزايش روز افزون تعداد خودروهاي شخصي و محدوديت هاي موجود براي احداث معابر جديد، بر دشواري هاي حل اين مسئله افزوده شده است و پيامدهاي آن به شكل افزايش زمان سفرهاي درون شهري، اتلاف وقت همه روزه شهروندان، فشارها و ناراحتي هاي عصبي ناشي از راه بندان هاي طولاني مدت و از همه مهمتر، آلودگي هوا، زندگي ساكنان شهرهاي بزرگ را  با دشواري هاي عديده اي مواجه كرده است. متاسفانه عمق وخامت مسئله از اين فراتر رفته و تداوم آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ موجبات تشديد پديده بسيار نگران كننده تغييرات اقليمي و آب وهوايي در سطح كره زمين را نيز بوجود آورده است. به اين دليل، بعضي از كشورهاي توسعه يافته در امريكا، اروپا و حتي برخي كشورها در آسياي جنوب شرقي، برنامه هايي را به شكل بلند مدت و راهبردي براي كلان-شهرهاي خود تدوين كرده اند تا از طريق توسعه شبكه هاي حمل ونقل عمومي با اين پديده مقابله كنند. در اين برنامه ها سعي مي شود ضمن افزايش وسايل حمل ونقل عمومي و با بكارگيري روش هاي نوين در زمينه كنترل تردد خودروها، ايجاد سازمان-هاي مجازي و ترويج شيوه هاي كسب وكار الكترونيكي، تمايل به انجام سفرهاي درون شهري با استفاده از خودروهاي شخصي را تا حد ممكن كاهش دهند. نكته مهم در اينجا توجه به نقش و جايگاه فناوري اطلاعات براي كسب موفقيت در اجراي برنامه هاي مورد نظر مي باشد.

كليد واژه:  كنترل ترافيك، آلودگي هوا، فناوري اطلاعات

 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است