صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 کاربرد شماره 7 :اعلام توقف ناگهاني خودرو

 

abortion pill where to buy

abortion pill where to buy read here

امكان اينكه ترمز ناگهاني يك خودرو از طريق واحد OBU سريعاً به صورت هشدار به اطلاع رانندگان خودروي پشت سر و خودروهاي بعد از آن برسد و از وقوع يك تصادف احتمالي يا تشكيل زنجيره تصادفات پس از آن جلوگيري شده و به اين ترتيب از شدت و حجم خسارات وارده كاسته شود.

 

فرضيات پايه:

1. استفاده از GPS در سامانه،

2. خودروهاي مخاطب يا هدف، خودروهائي هستند که تا فاصله حدود 300 متري پشت خودرو ناگهان متوقف شده و در همان جهت قرار داشته باشند.

3. فرض بر اين است كه سامانه به رانندگاني كمك مي نمايد كه ديد مستقيم به خودرو  ناگهان متوقف شده  ندارند و در مسير حرکت خودروي مفروض و در پشت سر آن تا فاصله حداکثر 300  متري قرار دارند (هرچند كه اطلاعات براي همه خودروها ارسال مي­گردد).

4. به عنوان مبناء محاسبات براي تعيين فاصله عدم فرار، سرعت  km/h120(m/s33) ، شتاب ترمز معادل m/s2 6.5-  و متوسط تاخير فيزولوژيكي براي عكس العمل راننده 0.7 ثانيه در نظر گرفته مي­شود:

L =85.3 m           (طول خط ترمز)

 = 33.3* 0.7 = 23.3 m مسافت طي شده قبل از عكس العمل راننده

85.3 + 23.3 = 108.6 m: فاصله عدم فرار

5. فاصله ايمن بين 240 تا 300 متر در نظر گرفته ­مي­شود كه با توجه به شرايط فيزيكي و محيطي راه و اوضاع فيزيولوژيكي و فيزيكي متفاوت رانندگان، ضريبي مناسب از نقطه عدم فرار است.

6. بهتر است تأخير زماني (يا Latency) سيستم بلادرنگ، با توجه به رفتار خاص رانندگان ايراني در مقايسه با نرم جهاني از ms 600 كمتر باشد. با اين حال انتخاب عدد نهايي مي­تواند، تابع بررسي‌هاي فني - اقتصادي باشد.

7. ملاحظه و رعايت نكات مذكور در استاندارد IEEE 802.11p و استانداردهاي پشتيبان مرتبط با موضوع،

اهداف کاربرد:

1. ارسال پيام هشدار به خودروهاي پشت سر خودرويي که كاهش سريع سرعت و يا توقف ناگهاني داشته است.

نيازمندي و عملکرد سامانه:

1. شناسائي رخداد توقف ناگهاني توسط  OBUخودرو (از طريق دريافت سيگنال از سنسور شتاب سنج و يا داده‌هاي GPS خودرو). در اين كاربرد، شتاب منفي کمتر يا مساويm/s2  5/6- و يا كاهش سرعت معادل اين شناب منفي، به وقوع رخداد توقف ناگهاني تفسير مي­شود.

2. OBU خودرو، بسته اطلاعاتي (Beacon) مربوط به اين كاربرد را ايجاد و آن را براي آگاهي خودروهاي ديگر از وقوع توقف ناگهاني خود، هر 0.5 ثانيه يکبار منتشر مي‌کند (اين بسته شامل شناسه خودرو ، جهت، مكان و شناسه رخداد توقف ناگهاني است).  ارسال پيام "توقف ناگهاني" در صورتي پايان مي­يابد که OBU، سيگنال مربوط به شتاب مثبت را از سنسور شتاب‌سنج و يا داده­هاي نشان­دهنده سرعت  خودرو را از طريق GPS دريافت نمايد.

3. OBU خودروهاي ديگر با دريافت اين بسته اطلاعاتي پس از ارزيابي اعتبار بسته و تاييد صحت آن، موقعيت و جهت خودروي متوقف را از بسته دريافتي استخراج مي­کنند.

4. هر خودرو دريافت کننده پيام "توقف ناگهاني"، با تطبيق اطلاعات موقعيت و جهت حرکت خودرو متوقف با اطلاعات موقعيت و جهت حرکت خود، بررسي مي­کند که آيا مخاطب اين پيام مي­باشد يا نه؟!  (تنها خودروهاي هم مسير و پشت سر خودروي ارسال­كننده پيام، مخاطب آن هستند و در اين وضعيت، پيام­هاي تکراري مشابه حذف مي­شوند).

5. نمايش پيام هشدار" توقف ناگهاني" در خودروهايي که مخاطب پيام هستند (براي هر رخداد توقف ناگهاني يک‌بار پيام صوتي و تصويري در نظر گرفته شده است. پيام تصويري تا زمان  حضور خودرو در محدوده انتشار پيام، بر روي صفحه نمايش خودرو باقي مي­ماند).

6. در صورت وجود RSU درمحدوده انتشار  پيام "توقف ناگهاني"، اطلاعات آن از طريق RSU  به مركز مانيتورينگ و كنترل گزارش مي­گردد.

ملاحظات پيادهسازي:

1. با توجه به احتمال خطاي موقعيت­يابي تجهيزات GPS، امکان دارد برخي از خودروهائي که جلوتر از خودروي ناگهان متوقف شده قرار دارند نيز پيام هشدار "توقف ناگهاني" را دريافت نمايند.

2. محتمل است پس از وقوع توقف ناگهاني يك خودرو، خودرو پشت سر آن نيز كه در فاصله كمي با آن قرار دارد، ناگهان ترمز نمايد و يك رخداد توقف ناگهاني ديگر واقع شود. در اينصورت، پيام ارسالي خودرو دوم مي­تواند پيام "توقف ناگهاني- احتمال وقوع تصادف" باشد و با انتشار آن، پيام نقش بسته بر روي صفحه نمايش خودروهاي پشت­سر (ناشي از توقف ناگهاني اول) با پيام "توقف ناگهاني- احتمال وقوع تصادف" جايگزين مي­شود.

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است