صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 كاربرد شماره 9 : اعلام رخداد تصادف

 

viagra prodej brno

viagra cena read here

امكان اينكه وقوع يك تصادف از طريق OBU خودروهاي حادثه ديده به صورت هشدار به اطلاع خودروهاي پشت سر رسيده و با انتقال اطلاعات آن به RSUهاي واقع در مسير، مركز مانيتورينگ و كنترل ترافيك از وقوع حادثه مطلع شده و حسب مورد اقدامات امدادرساني و انتظامي لازم صورت گيرد.

 

فرضيات پايه:

1. استفاده از GPS در سامانه،

2. خودروهاي مخاطب يا هدف را به دو دسته تقسيم مي­کنيم. دسته اول خودروهائي که تا فاصله حدود 300 متري پشت خودروي حادثه ديده و در همان جهت قرار داشته باشند که آنها را مخاطب اصلي مي­ناميم. دسته دوم خودروهايي که از فاصله 300 متري تا فاصله حدود 600 متري پشت خودرو حادثه ديده و در همان جهت قرار دارند که آنها را مخاطب فرعي مي­ناميم.

3. فرض بر اين است كه سامانه به رانندگاني كمك مي نمايد كه ديد مستقيم به خودرو حادثه ديده ندارند و در مسير حرکت خودروي مفروض و در پشت سر آن تا فاصله حداکثر 600 متري قرار دارند (هرچند كه اطلاعات براي همه خودروها ارسال مي گردد).

4. به عنوان مبناء محاسبات براي تعيين فاصله عدم فرار، سرعت  km/h120(m/s33) ، شتاب ترمز معادل m/s2 6.5-  و متوسط تاخير فيزولوژيكي براي عكس العمل راننده 0.7 ثانيه در نظر گرفته مي­شود:

 L=85.3 m (طول خط ترمز)   = 33.3* 0.7 = 23.3 m    مسافت طي شده قبل از عكس العمل راننده =85.3 + 23.3 = 108.6 m      فاصله عدم فرار

5. فاصله ايمن بين240 تا 300 متر در نظر گرفته ­مي­شود كه با توجه به شرايط فيزيكي و محيطي راه و اوضاع فيزيولوژيكي و فيزيكي متفاوت رانندگان، ضريبي مناسب از نقطه عدم فرار است

6. بهتر است تأخير زماني (يا Latency) سيستم بلادرنگ، با توجه به رفتار خاص رانندگان ايراني در مقايسه با نرم جهاني از ms 600 كمتر باشد. با اين حال انتخاب عدد نهايي مي­تواند، تابع بررسي‌هاي فني - اقتصادي باشد.

7. ملاحظه و رعايت نكات مذكور در استاندارد IEEE 802.11p و استانداردهاي پشتيبان مرتبط با موضوع،

اهداف کاربرد:

1. ارسال پيام هشدار " رخداد تصادف " به خودروهاي پشت سر خودرو (خودروهاي) حادثه‌ديده

عملکرد سامانه:

1. شناسائي رخداد تصادف توسط  OBU خودرو (از طريق دريافت سيگنال از سنسورهاي ضربه که براي فعال سازي سيستم كيسه هوا يا موارد مشابه مورد استفاده قرار مي­گيرد،  شتاب سنج و يا داده‌هاي GPS خودرو).

2. OBU خودرو حادثه‌ديده، بسته اطلاعاتي (Beacon) مربوط به اين كاربرد را ايجاد و هر 5/. ثانيه يکبار براي آگاهي خودروهاي ديگر از رخداد تصادف منتشر مي‌کند (اين بسته شامل شناسه خودرو ، جهت، مكان و شناسه رخداد تصادف است).

3. OBU خودروهاي ديگر با دريافت اين بسته اطلاعاتي پس از ارزيابي اعتبار بسته و تاييد صحت آن، موقعيت و جهت خودروي حادثه‌ديده را از بسته دريافتي استخراج مي­کنند.

4. هر خودرو دريافت کننده پيام، با تطبيق اطلاعات موقعيت و جهت حرکت خودرو حادثه‌ديده با اطلاعات موقعيت و جهت حرکت خود، بررسي مي­کند که آيا مخاطب اين پيام مي­باشد يا نه؟!  (تنها خودروهاي هم مسير و پشت خودرو حادثه‌ديده مخاطب پيام هستند و در اين وضعيت، پيام­هاي تکراري مشابه حذف مي­شوند).

5. نمايش پيام هشدار " رخداد تصادف " در خودروهايي که مخاطب پيام هستند، در دو سطح هشدار فوري و جهت اطلاع (براي هر حادثه دو بار پيام صوتي متوالي و 3 دقيقه نمايش پيام تصويري مي­تواند در نظر گرفته شود).

6. يكي از خودروهاي دريافت كننده پيام " رخداد تصادف"  كه حداكثر تا فاصله 300 متري موقعيت رخداد تصادف قرار دارد، پيام  هشدار " رخداد تصادف "  را مجددا براي خودروهاي پشت سر ارسال مي­كند (Message Hopping).

7. در صورت وجود RSU درمحدوده انتشار  پيام هشدار " رخداد تصادف "، اطلاعات اين پيام از طريق RSU  به مركز مانيتورينگ و كنترل گزارش مي‌گردد.

ملاحظات پيادهسازي:

1. پيام هشدار" رخداد تصادف" براي خودروهايي که فاصله آن‌ها از موقعيت حادثه تصادف، کمتر از 300 متر است به صورت "هشدار فوري" و براي خودروهاي دورتر به صورت "هشدار جهت اطلاع" نمايش داده مي‌شود.

2. توقف ارسال سيگنال وقوع تصادف توسط پليس و يا جابجايي خودرو حادثه‌ديده به محل امن انجام مي شود.

3. با توجه به احتمال خطاي موقعيت­يابي تجهيزات GPS، امکان دارد برخي از خودروهائي که جلوتر از محل تصادف قرار دارند نيز پيام  هشدار" رخداد تصادف" را دريافت نمايند.

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است