صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 کاربرد شماره 3 : رديابي خودروهاي عبوري و جمع آوري داده هاي ترافيكي

 

mixing xanax and weed

mixing xanax and weed click here

mixing xanax and weed

mixing lexapro and weed

دريافت اطلاعات وضعيت ترافيك معابر شهري و جاده اي از طريق سامانه OBU داخل خودروها كه امكان توليد و ارسال اين اطلاعات را به واحدهاي RSU مستقر در كنار مسير فراهم مي كنند.

 

فرضيات پايه:

1. اطلاعات خودروهاي داراي OBU توسط RSU جمع­آوري مي­شود.

2. تجهيزات OBU داراي GPS نيز هستند.

3. ملاحظه و رعايت نكات مذكور در استاندارد IEEE 802.11p و استانداردهاي پشتيبان مرتبط با موضوع،

اهداف کاربرد:

جمع­آوري داده­هاي ترافيكي به منظور برنامه­ريزي و مديريت حمل­ونقل جاده­اي،

نيازمندي و عملکرد سامانه:

1.RSU  با تواتر مشخص، بسته‌هاي اطلاعاتي عمومي (Beacon) خود را ارسال مي‌کند (كه حاوي نوع کاربرد بوده و OBU ها را از ورود به محدوده RSU جديد، مطلع مي­سازد).

2. در پاسخ به بسته اطلاعاتي عمومي،  OBUهائي که Beacon مربوط به RSU را دريافت ­کرده­اند، Beacon خود را ارسال مي­کنند (که شامل شناسه خودرو، جهت و سرعت است). همچنين در صورت امکان، خودروهايي که به تجهيزات تعيين فاصله بين خودروها مجهز هستند، داده Time Headway را  پس از محاسبه در  Beacon خود به RSU ارسال مي‌کنند.

3. RSU اطلاعات Beacon خودروها را پس از تاييد اعتبار، ثبت مي­نمايد و با استفاده از داده سرعت (هر خودرو) به صورت پنجره لغزنده، متوسط سرعت جريان را محاسبه مي‌کند. همچنين، با استفاده از داده‌هاي Time headway خودروها (در صورت وجود)، متوسط اين زمان‌ها را نيز محاسبه مي‌کند. در نهايت با استفاده از دو اطلاعات اخير، چگالي جريان را محاسبه و ثبت مي­نمايد.

4. اين اطلاعات مطابق با دسته­بندي اطلاعات در تردد شمار‌هاي وزارت راه، طبقه­بندي مي­شود (اين اطلاعات شامل متوسط Time Headway، متوسط سرعت جريان، حجم جريان، دما، زمان و تاريخ مي‌باشد).

5. اطلاعات ثبت شده از OBU ها بهمراه اطلاعات دسته­بندي شده، با تواتر مشخص از RSU ها به مركز مانيتورينگ و كنترل (CCR) ارسال مي­شود.

ملاحظات پياده‌سازي:

1. صورت امکان تعداد محدودي از خودروها (حداكثر7 دستگاه) به تجهيزات اندازه­­گيري فاصله بين خودروها تجهيز خواهند شد.

2. RSU ها بايد به تجهيزات اندازه­گيري دما مجهز باشند.

 

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است