صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 آزمون ميداني کاربرد شماره هفت ( اعلام توقف ناگهاني خودرو )

 

mixing adderall and weed

mixing xanax and weed

آزمون اين کاربرد از سه بخش اصلي تشکيل شده است. بخش اول، آزمون پياده­ سازي سازوکار شناسائي توقف ناگهاني (يا ترمز شديد) خودرو مي­ باشد. در بخش دوم، انتشار پيام هشدار وقوع اين رخداد براي اطلاع­ رساني آن به ساير خودروها مورد آزمون قرار مي­ گيرد. سومين بخش آزمون مربوط به بررسي سازوکار تشخيص خودروهاي مخاطب و نمايش پيام هشدار در اين خودروها مي­ باشد. اين سه بخش به طور يکپارچه در تاريخ 04/07/91 انجام شده­ و نتايج حاصله رضايت بخش بوده­ اند.

شکل زير نشان مي دهد که چگونه پيام هشدار ترمز خودروي جلويي در صفحه نمايش خودروي پشتي نمايش داده مي شود

براي اجري بخش اول آزمون، ابتدا لازم بوده است شاخصي براي تشخيص رخداد توقف ناگهاني خودرو در نظر گرفته شود تا شرط انتشار پيام هشدار معلوم گردد. به اين منظور و براساس نظرات کارگروه­ هاي تخصصي پروژه در بخش­ هاي کاربردهاي شهري و جاده­اي فناوري، شتاب منفي بيش از   6.5 -  متر بر مجذور ثانيه در هنگام  کاهش ناگهاني سرعت خودرو (که به توقف آن بيانجامد)، به عنوان شاخص توقف ناگهاني در نظر گرفته شده است. براي تعيين شتاب خودرو مي ­توان از روش­هايي مانند پردازش داده­ هاي   GPSو داده­ هاي قابل دريافت از ECU استفاده نمود.

در بخش اول اين آزمون از پردازش داده­ هاي GPS براي تعيين شتاب منفي خودرو استفاده شده است. بديهي است روش استفاده از داده ­هاي ECU با زمان تأخير کمتر و دقت بيشتر براي تشخيص شتاب همراه است و اين روش، با آماده شدن واسط الکترونيکي لازم توسط همکاران پروژه، در مرحله بعد مورد استفاده و آزمون قرار خواهد گرفت.

بخش انتشار پيام هشدار از طريق پياده­ سازي و بررسي صحت عملکرد نرم ­افزار انتقال پيام بين OBU دو خودرو (بر مبناي استاندارد IEEE802.11p  و با بکارگيري API هاي مربوطه) مورد آزمون قرار گرفته است.همچنين در اين بخش، الگوريتم­استفاده از داده­هاي GPS براي تعيين مکان و مقايسه موقعيت خودروها نسبت به يکديگر به طور يکپارچه با نرم­افزار انتقال پيام و در شرايط مسير حرکت خودروها ارزيابي شده است.

در بخش سوم آزمون، اجراي سازوکار دريافت پيام و نمايش آن در خودروهاي مخاطب آزمايش شده است. در اينجا خودروهاي متعددي مي ­توانند در برد راديويي خودروي منتشرکننده پيام قرار داشته باشند، اما تعيين اينکه کدام دسته از خودروها مخاطب پيام هستند، موضوع مهمي است که روش نرم ­افزاري تعيين آن در بخش سوم مورد آزمون قرار گرفته است. در اين کاربرد با توجه به اينکه نمايش اشتباه پيام هشدار در خودروهائي که مخاطب آن نيستند، مي ­تواند موجب حواس­ پرتي رانندگان آنها گردد، از يک سازوکار فيلترينگ (بر اساس موقعيت ساير خودروها نسبت به خودروي منتشر کننده پيام و تطبيق جهت حرکت خودروهاي ديگر با جهت حرکت آن خودرو) استفاده شده است تا پيام هشدار منتشر شده فقط در خودروهاي پشتِ ­سر که در جهت خودروي منتشرکننده پيام حرکت مي­ کنند، نمايش داده شود.

 

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است