صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 نقشه راه فن‌آوري صنعت خودرويي استراليا براي افق 2020 ( AA2020)

 

is naloxone and naltrexone the same

narcan vs naltrexone

viagra online

viagra 50 mg teampaula.azurewebsites.net

نقشه راه فن‌آوري صنايع خودرويي استراليا، نام مستندي است كه دانشگاه ملّي استراليا به همراه چند نهاد ديگر مانند Auto CRC و Automotive Australia تدوين نموده است. در اين سند افق‌هاي آتي صنعت خودرو در كشور استراليا با ذره‌بين فناوري هاي پيش‌رو تبيين و ترسيم شده و راهكارهاي فنآورانه و غيرفنآورانه نيز جهت رسيدن به چشم‌انداز ترسيمي و اهداف ذكر شده در اين سند تا حد امکان در سطح كلان و ملّي ارائه شده است.

اين مستند تحت عنوان نقشه راه تكنولوژي صنعت خودرو، به‌همراه چهار ستند پشتيبان زير منتشر شده است:

در اين مستند از يك مدل 6 مرحله‌اي به ترتيب مشخص شده در شکل زير براي تدوين نقشه راه فن‌آوري استفاده شده است:

 

 

 

 

 

اين مدل مبتني بر برگزاري كارگاه با حضور سياستگذاران، متخصصين، ذينفعان و افراد فعال دانشگاهي و صنعتي و دريافت نظرات و اولويت‌هاي ايشان از طريق روش كارگاهي مي باشد. طبق اين مدل تدوين نقشه‌راه، در ابتدا با حضور سياستگذاران كشوري و با استفاده از اسناد بالادستي استراتژيك ملّي، نسبت به تدوين و توافق بر چشم‌انداز آتي صنعت خودرو كشور استراليا اقدام شده است. سپس طي فازهاي 2 و 3، دو مستند با عنوان نيازهاي فنآوري و توانمندي‌هاي ملّي تدوين شده است كه خروجي‌هاي آن بعنوان اسناد پشتيبان نقشه راه منتشر شده است. سپس در كارگاه چهارم نسبت به شناسايي فرصت‌هاي كليدي ملّي استراليا در زمينه خودرويي اقدام شده و در نهايت نقشه راه‌ استراتژيك فنآوري توسعه داده شده است. در يك كارگاه نهايي نيز نسبت به يكپارچه كردن اقدامات كارگاه‌هاي قبلي، دريافت نظرات نهايي ذينفعان و همچنين اولويت بندي فن‌آوري‌ها و گزينه‌هاي پيش‌رو اقدام شده است.

عوامل موثر تحليلي در ساختار نقشه راه صنعت خودرو استراليا و 4 حوزه اصلي فرصتهاي شناسايي شده در نمودار زير آورده شده است.

 

 

 

همانگونه كه مشخص است روندهاي جهاني و محركها از يك سو و توانمنديهاي ملّي و فنآوري از طرف ديگر به شناسايي، دسته‌بندي و اولويت‌بندي حوزه هاي ملّي فرصتهاي پيش روي كشور استراليا منجر شده است. اين چهار حوزه داراي اولويت به شرح ذيل مي‌باشند:

  • خودروهاي الكتريكي
  • سوختهاي با پايه گاز
  • سبك‌سازي خودروها
  • سامانه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي

براي هر يك از حوزه هاي فوق‌الذكر نقشه‌راه فن‌آوري بصورت جداگانه توسعه داده شده است. اولويت چهارم در اين سامانه، همانگونه كه مشخص است (و در سند ديگري نيز با عنوان مباحثه نامه سامانه هاي حمل و نقل هوشمند مشارکتي يا C-ITS[1] به آن پرداخته شده است) سامانه‌هاي ارتباطي خودرو با خودرو و خودرو با تجهيزات کنارجاده مي باشد. قابل توجه است كه اين كاربردها راه خود را به آينده صنعت خودرويي باز كرده و در كنار سرفصلي مانند خودروهاي الكتريكي، ارتباطات خودرويي نيز به عنوان يک ضرورت مطرح هستند و اين مفهومي جز توجه و باور فعالان اين صنعت در كشور استراليا به همه‌گير شدن اين سامانه‌ها و ناگزير بودن خودروسازها به توجه به فناوري ارتباطات خودرويي در آينده، ندارد.

در بخش نقشه راه ارتباطات خودرويي، آمده است:

" با توجه به پارامترهاي جهاني و محلي، بخصوص موضوع پيرشدن جمعيت و افزايش ترافيك در محيط‌هاي شهري، شركت‌كنندگان در كارگاه‌ها، كاربردهاي مرتبط را شناسايي نمودند. اين كاربردها عمدتا حول دو محور تهيه و تدارك اطلاعات و واسط هاي ارتباطي راننده مي باشند. ايمني يك عامل خريد مهم از سمت مصرف‌كنندگان است و فشارهاي دولتي مثلا در زمينه اجباري كردن سامانه‌هاي خودكار اطلاع‌رساني شرايط هشدار در خودروها، نيز از موضوعات مهم است."

 [1] Cooperative ITS Regulatory Policy Issues: Discussion Paper, November 2012

 

 

 

 

 

 

 

 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است