صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 ارتباط بين فناوري ارتباطات خودرويي با سامانه ITS

 

برگرفته از سند برنامه ريزي راهبردي تامين نيازهاي استانداردسازي براي سامانه هاي حمل و نقل هوشمند آمريکا (2011، 2012)

با پايان يافتن پژوهش هاي فني که تحت برنامه يکپارچه‌سازي زيرساختارهاي خودرويي (VII) هدايت مي‌شد و با آغاز برنامه استقرار در سال 2009، تحولات مهمي در برنامه سامانه‌هاي هوشمند حمل و نقل روي داد. برنامه تحقيقاتي VII در سال 2001 مطرح شد تا امکان استفاده از ارتباطات اختصاصي برد کوتاه را در ارتباطات بين خودروها و نيز ارتباط بين خودروها و زيرساختارهاي جاده‌اي به منظور بهبود ايمني جاده‌ها مورد مطالعه قرار دهد. آزمون‌هاي مفهومي[1] ( اثبات ادعا ) برنامه VII در سال 2007، امکان‌پذيري برنامه‌هاي کاربردي ايمني مبتني بر فناوري DSRC  در باند فرکانسي5.9GHz  را در حالت کلي نشان دادند. ليکن در اين ميان پرسش‌هاي زيادي نيز باقي گذاشتند که از آن جمله مي‌توان به چگونگي نفوذ فناوري‌ به درون خودروها و زيرساختارهاي حمل و نقل اشاره کرد.

برنامه‌‌ ITS کنوني بر مبناي ثمرات کارهاي انجام شده تحت برنامه VII ، اما با برخي تفاوت هاي مهم مطرح شده است ، که جدول 1 به رئوس آن اشاره مي کند.

 

جدول 1: تغييرات صورت گرفته از برنامه VII تا برنامه‌‌ کنوني ITS

ويژگي

پژوهش مهندسي تحت برنامه VII

برنامه ITS با تمرکز بر استقرار

فناوري‌هاي ارتباطي

فقط DSRC

انتخاب بهترين فناوري براي کاربرد منظور شده (DSRC براي ايمني)

وسايل درون خودرو

تنها واحدهاي توليدي OEM (تجهيزات اصلي)

ايجاد فرصت‌هايي براي تجهيزات افزودني به خودرو [2]

خودروهاي مورد نظر

خودروهاي سبک

تمامي انواع خودروها

تعامل با ذينفعان

محدود

تعامل گسترده

تمرکز بين المللي

محدود

تلاش هاي مهم براي هماهنگ سازي بين المللي

پيوستگي برنامه

برنامه‌هاي پژوهشي با ارتباطات سست

پشتيباني، هماهنگ‌سازي و راهبري نيرومند مشارکتي توسط وزارت حمل و نقل آمريکا[3]

تمرکز استقرار

محدود – جهت‌گيري به سوي نمونه‌سازي و آزمون‌هاي اثبات ادعا

تمرکز قوي بر استقرار

 

همگام با توسعه فناوري ها و کاربردهاي مبتني بر DSRC، برنامه ITS به تعدادي از پرسش‌هاي کليدي در رابطه با پياده‌سازي و استقرار پاسخ خواهد داد:

  • آيا مزاياي کوتاه مدت پياده‌سازي کاربردهاي ITS در بحث ايمني به اندازه‌اي هستند که از قوانين اداره ايمني حمل و نقل بزرگراه‌هاي ملي (NHTSA) در مورد الزام خودروهاي سبک و يا سنگين به استفاده از ابزارهاي ايمني مبتني بر DSRC پشتيباني کنند؟
  • کدام کاربردهاي غير مرتبط با ايمني (کاربردهاي مربوط به حرکت افزايي (Mobility) يا کاربردهاي حوزه محيط زيست) مي‌توانند مشوق پذيرش سريعتر سامانه‌هاي مبتني بر DSRC يا فناوري‌هاي ارتباطي ديگر باشند؟
  • چه نوع و چه ميزان از زيرساختارهاي جاده‌اي براي پشتيباني از کاربردهاي ايمني و حرک افزايي مورد نياز هستند؟

نکته مهم اين است که برنامه ITS کارهاي قبلي انجام شده بر روي استانداردها را با تمرکز بر بلوغ و همسان‌سازي بين‌المللي استانداردها تداوم خواهد داد تا راه براي استقرار آنها هموار گردد. علاوه براين، برنامه ITS تمرکز خود براي ملاحظه تمامي فناوري‌هاي ارتباطي مناسب به منظور پياده سازي کاربردهايي غير از ايمني که به تاخيير پايين نيازمند است و به نظر مي رسد  آن باشد ) گسترش خواهد داد.

 

تصوير 1: نمايي از ارتباطات ITS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] . proof-of-concept tests

[2] . aftermarket

[3] . USDOT

 

 

 

 

 

 

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است