صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 سيزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

 

تاريخ‌هاي مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1392/9/30
اعلام نتايج داوري اصل مقاله: 1392/11/15
مهلت ثبت نام: 1392/11/30

 

محورهاي کنفرانس:

 حمل‌و‌نقل همگاني
- طراحي شبکه‌هاي حمل‌ونقل همگاني
- تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
- معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
- بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني
 
سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
- مديريت هوشمند ترافيک
- اطلاع‌رساني هوشمند
- وسايل نقليه هوشمند
- سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند
- سيستم‌هاي امنيتي هوشمند
- سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري
- سيستم‌هاي هوشمند پرداخت کرايه
- شهر الکترونيک و حمل‌ونقل شهري
 
برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازي
- مدل‌سازي و پيش‌بيني تقاضاي حمل‌ونقل
- مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل
- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و کاربري زمين
- برنامه‌ريزي حمل‌ونقل کالا
- بررسي ساختارهاي شهري
- استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازي تقاضاي حمل‌
- شيوه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل
- فناوري‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، سفرها و فعاليت‌ها
 
ايمني ترافيک و ريسک
- تحليل اقتصادي تصادفات
- مدل‌ها و روش‌هاي پيش‌بيني تصادفات شهري
- ساختار مديريت حوادث و امدادرساني جاده‌اي
- روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر
-  مميزي ايمني راه
- شاخص ريسک و مديريت آن در شبکه‌هاي حمل‌و‌نقل
- بررسي رفتار رانندگان
- ارزيابي اقدامات ايمن‌سازي
- سيستم‌هاي ايمني وسايل نقليه‌ي موتوري
- ارتقاي ايمني کاربران آسيب‌پذير راه
 
حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار
- پياده- محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار
- توسعه دوچرخه‌سواري
- مصرف سوخت
- آلودگي هوا و آلودگي صوتي
- حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري
- اثرات تخريبي حمل‌ونقل بر محيط زيست شهري
- مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهري
- ضرورت‌هاي توسعه‌ي پايدار
- استانداردها، ابزار پشتيباني از شهروندان و محيط زيست شهري
 
مهندسي ترافيک
- مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ترافيک سواره و پياده
- عارضه‌سنجي ترافيک
- مديريت و کنترل ترافيک در کشورهاي در حال توسعه
-  مدل‌سازي ظرفيت معابر سواره، دوچرخه و عابر پياده
- مدل‌سازي ظرفيت تقاطعات
- جايگاه مهندسي ترافيک در ساخت‌وساز شهري
 
اقتصاد حمل و نقل
- ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل
- قيمت‌گذاري معابر شهري
- قيمت‌گذاري ارايه‌ي تسهيلات حمل‌ونقلي
- مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل
- اثرات حمل‌ونقل بر شرايط اجتماعي و اقتصادي خانواده‌ها
- ضرورت سهيم شدن مردم در هزينه‌ها و دستاوردهاي حمل‌و‌نقلي
- قيمت‌گذاري سوخت و ماليات
- يارانه‌هاي بخش انرژي- يارانه‌هاي بخش حمل‌ونقل
- تامين مالي پروژه‌ها و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي از محل استفاده‌ي آن‌ها
 
مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
- مديريت تقاضاي حمل‌و‌نقل
- مديريت اطلاعات و جمع‌آوري داده‌ها
- مديريت بحران و قابليت اطمينان در شبکه‌هاي حمل‌ونقل
- مديريت زمان‌بندي اجراي پروژه‌هاي حمل‌ونقل
- مديريت کاربري زمين
- مديريت پارکينگ
- مديريت محوطه‌هاي کارگاهي
- مديريت حمل‌ونقل از ديد گردشگري
- مديريت حمل‌ونقل در ايام خاص
- سياست‌گذاري در بخش حمل‌ونقل همگاني
- ابزارهاي ارتقاي کارآيي سيستم‌هاي حمل‌ونقلي
- بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل
 
آموزش و فرهنگ‌سازي ترافيک
- روا‌‌ن‌شناسي در ترافيک
- جامعه‌شناسي در ترافيک
- آموزش و فرهنگ‌سازي براي رفتار درست حمل‌ونقلي
- تاثير اخلاق شهروندي در رفتارهاي ترافيکي
-  تاثير آموزش و فرهنگ‌سازي بر ايمني ترافيک
 
قوانين و مقررات و مديريت يکپارچه سازمان ها در مديريت ترافيک
- ساختاردهي و تعامل بين سازماني در حيطه‌ي حمل‌ونقل شهري
- قوانين و مقررات و روش‌هاي اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافيک
- سياست‌گذاري‌هاي هماهنگ در بخش حمل‌ونقل
- موانع مديريتي در حمل‌ونقل شهري
- اثرسنجي اعمال قانون بر رفتارهاي ترافيکي
- پيشنهاد بهبود قوانين و مقررات حمل‌ونقل در راستاي افزايش کارآيي سيستم‌هاي حمل‌ونقلي
 
طراحي هندسي معابر
- علائم افقي و عمودي در معابر
- کنترل و مديريت دسترسي ها
- طراحي هندسي تقاطع ها، ميادين و تبادل ها
- طراحي تسهيلات حمل و نقل در معابر شهري (خطوط ويژه، عابر پياده، خط دوچرخه و ...)
- کاربرد نرم افزارهاي کامپيوتري در طراحي هندسي
 
حمل و نقل غيرموتوري
- استراتژي ها و سياست هاي توسعه و بکارگيري حمل و نقل غير موتوري
- تجربه هاي موفق و ناموفق در زمينه توسعه حمل و نقل غير موتوري
- توسعه تسهيلات پياده روي و پياده راهها در شهرها
- توسعه تسهيلات دوچرخه سواري در شهرها
- برنامه هاي تشويقي استفاده از حمل و نقل غير موتوري

 

 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است