صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 آزمون مؤفقيت آميز کاربرد شماره پنج پروژه (اعلام وضعيت ترافيکي جاده در نقاط خارج از ديد راننده)

 

يکي از کاربردهاي پياده ­سازي شده در پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي که با ارسال پيام ­هاي هشدار لازم به رانندگان باعث هشياري و عکس ­العمل به ­موقع ايشان در برخورد با پديده ­هاي ترافيکي در مسيرهاي پيش­ِرو مي ­شوند، کاربرد اعلام وضعيت ترافيکي جاده در نقاط خارج از ديد راننده (کاربرد شماره 5 پروژه) مي­ باشد. اين کاربرد از جمله کاربردهاي ايمني شناخته شده و قابل پياده­ سازي با استفاده از قابليت­ ­هاي DSRC در بخش ارتباطات خودرو با تجهيزات کنار مسير (V2I) محسوب مي­ شود که مي­ تواند به صورت محلي و بدون وابستگي به زيرساخت شبکه ارتباطي اجرا گردد.

براي اجراي اين کاربرد و آزمون عملکرد آن در مسير پايلوت پروژه در آزادراه قروين - رشت، چندين نقطه پيشنهادي وجود داشته ­اند که از بين آنها، پيچ نسبتاً تند واقع در قبل از تونل شيرين­ سو به سمت رشت، به عنوان محل  مناسب براي اين آزمون در نظر گرفته شده است. موقعيت اين پيچ در تصوير زير نشان داده شده است.

براي انجام اين آزمون از يک دستگاه RSU قابل حمل استفاده شده است. مکان نصب RSU براي اجراي اين کاربرد بايد به نحوي انتخاب شود که بتواند هر دو سمت پيچ را در محدوده ديد و پوشش خود داشته باشد. لذا با بررسي محل، مکان مناسب براي استقرار موقت RSU، نقطه مقابل رأس پيچ در مسير مخالف انتخاب شده است. با ورود اطلاعات مربوط به طول و عرض جغرافيايي محل نصب RSU در برنامه نرم ­افزاري اجراي اين کاربرد، پيکربندي مورد نياز بر روي RSU انجام گرفته و پس از آن، امکان اجراي کاربرد در اين محل فراهم شده است.

نکته قابل ذکر در مورد محل انتخابي فوق ­الذکر براي اجراي کاربرد شماره 5 پروژه اين است که پس از عبور از اين پيچ، با فاصله بسيار کوتاهي، دهانه ورودي تونل قرار دارد و لذا اعلام هشدار براي وقوع پديده ­هاي ترافيکي محتمل مانند توقف يک خودرو در مسير و يا ادامه ترافيک ايجاد شده در داخل تونل، مي­تواند باعث شود که رانندگان پس از دريافت پيام ­هاي هشدار در قبل از پيچ، با کاهش سرعت خودروهاي خود، در شرايط مناسب براي کنترل خودرو و مواجهه با پديده­ هاي پيش آمده قرار بگيرند. در تصوير زير، موقعيت ورودي تونل پس از اتمام پيچ، قابل مشاهده مي ­باشد. 

اين آزمون با مشارکت دو دستگاه خودرو مجهز به تجهيزات سامانه ارتباطات خودرويي به اجرا گذاشته شد. براي پرهيز از هرگونه حادثه ترافيکي محتمل در حين آزمون عملکرد اين کاربرد ، از خودروي اول خواسته شد که پس از عبور از پيچ، در نزديکي ورودي تونل و در حاشيه آزادراه توقف نمايد تا تشخيص اين توقف توسط RSU و قابليت پيام­رساني به خودروي دوم که به پيچ نزديک مي­شود، مورد آزمون قرار گيرد.

در تصوير زير، نحوه استقرار موقت RSU در کنار آزادراه و در نقطه تعيين شده براي اجراي اين آزمون نشان داده شده است. در شرايط عملياتي، اين RSU بايد به صورت ثابت در نقاط حادثه­ خيز شناسايي شده در جاده ­ها نصب گردد. 

پس از آماده ­سازي شرايط آزمون، و با توقف خودروي اول در نزديکي دهانه تونل، از خودروي دوم خواسته شد شروع به حرکت نمايد و با سرعت مجاز به پيچ نزديک شود. قبل از رسيدن به پيچ، پيام هشدار "توقف خودرو در ناحيه خارج از ديد" از طريق بلندگوي OBU خودرو دوم پخش  گرديد و توقف يک خودرو پس از پيچ به اطلاع راننده آن رسانيده شد.

در آزمون ديگر، و به منظور ارزيابي قابليت سامانه براي تشخيص ازدحام خودروها در ناحيه خارج از ديد رانندگان، از خودروي اول خواسته شد که پس از عبور از پيچ، با سرعت کم (کمتر از 20 کيلومتر در ساعت) به تونل نزديک شود. در اين هنگام، خودروي دوم که به پيچ نزديک مي ­شود، پيام هشدار "ازدحام خودروها در ناحيه خارج از ديد" را دريافت مي­ کند.

 

 

1392/12/23
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است