صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 نصب و آزمون عملکرد سي امين RSU در مسير اجراي آزمايشي پروژه (در محدوده ورودي شهر رشت قبل از ميدان گيل) نقطه انتهايي

 

50mg sertraline

50mg sertraline website

مقدمه

تجهيزات مورد نظر براي نصب در کنار مسير اجراي آزمايشي پروژه موسوم به [1]RSU در نقاطي نصب مي­شوند که از استعداد اجراي کاربردهاي تعريف شده در پروژه برخوردار باشند. در تمام RSUهاي پروژه پيش­بيني شده است که کاربرد شماره 3 (رديابي خودروهاي عبوري و جمع­آوري داده­هاي ترافيکي) اجرا گردد. در کنار اين کاربرد مشترک، هر RSU يک يا چند کاربرد ديگر را نيز اجرا مي­کند که بستگي به محل انتخاب شده براي نصب آن دارد. در اين گزارش به اختصار به نحوه نصب و آزمون عملکرد سي­امينRSU در محدوده ورودي شهر رشت (قبل از ميدان گيل)، که نقطه انتهايي مسير اجراي آزمايشي پروژه محسوب مي­شود، پرداخته شده است. تصوير 1 موقعيت مکاني نصب اين RSU را نشان مي­دهد.

تصوير 1- موقعيت مکاني نصب RSU در محدوده ورودي شهر رشت

اين RSU کاربردهاي تعريف شده زير را اجرا مي­کند:

  • کاربرد شماره 3 : رديابي خودروهاي عبوري و جمع­آوري داده­هاي ترافيکي،
  • کاربرد شماره 6 : اعلام وضعيت جاده به لحاظ محدوديت­هاي ترافيکي و پديده­هاي هواشناسي،
  • کاربرد ويژه: هشداردهي ايمني پويا،

موقعيت نصب RSU

با توجه به در نظرگرفته شدن کاربردهاي فوق­الذکر، بويژه کاربرد اعلام وضعيت جاده به لحاظ محدوديت­هاي ترافيکي به خودروهايي که سفر خود را به سمت قزوين و تهران آغاز مي­کنند و همچنين کاربرد رديابي خودروهاي عبوري براي ثبت زمان ورود خودروها به شهر رشت و يا خروج آنها از اين شهر که براي اجراي کاربرد برآورد زمان سفر مورد نياز مي­باشد، موقعيت نصب اين RSU بر روي تير روشنايي شماره 103 در فاصله تقريباً 150 متري قبل از ميدان گيل در نظر گرفته شده است. با استقرار RSU در اين مکان و استفاده از داده­هاي جمع­آوري شده توسط آن، در کنار داده­هاي دريافت شده از ساير RSUهاي نصب شده در مسير، امکان برآورد زمان سفر بين شهرهاي رشت، رودبار، منجيل، قزوين، کرج و تهران نيز در هر دو جهت، به صورت کاملاً پويا (به عنوان يکي از کاربردهاي عملياتي سامانه در آينده) فراهم خواهد شد.

با نصب RSU در اين محل، و با توجه به امکان برقراري ارتباط با شبکه GPRS براي تبادل اطلاعات با مرکز کنترل و مانيتورينگ سامانه (CCR)، امکان پيام­رساني به خودروهاي عبوري که تجهيزات درون­خودرويي سامانه بر روي آنها نصب شده باشد، فراهم خواهد بود. به اين منظور، پس از انجام هماهنگي­هاي لازم با اداره کل راه­وشهرسازي استان گيلان، شرايط مورد نياز براي نصب RSU در اين محل فراهم گرديد. در تصاوير 2 و 3 نحوه استقرار و موقعيت نصب RSU در اين محل نشان داده شده است.

با ورود خودروهاي مجهز به واحدهاي درون­­خودروييOBU به محدوده پوشش آنتن راديويي RSU ، اطلاعات رديابي اين خودروها از طريق پروتکل DSRC به RSU منتقل مي­شود. اين اطلاعات در اولين ارتباط برقرار شده ميان RSU و مرکز CCR از طريق يک شبکه اختصاصي (APN) بر روي شبکه GPRS، به اين مرکز منتقل و در پايگاه داده آن ثبت مي­شوند. بر مبناي نتايج پردازش اين اطلاعات، متناسباً پيام­هاي هشدار و اطلاع­رساني­هاي لازم به رانندگان خودروها منعکس خواهد شد. اين پيام­ها به شکل صوتي و تصويري (در صورت نصب صفحه نمايش در داخل خودروها) منتقل مي­شوند. قابل ذکر است آماده­سازي اين پيام­ها بايد از طريق همکاري مراکز ذيربط از جمله مرکز مديريت راه­هاي کشور و يا مرکز مديريت راه­هاي استان­ گيلان صورت گيرد.

تصاوير  2 و3 - نحوه استقرار و موقعيت نصب RSU  بر روي تير روشنايي

آزمون عملکرد RSU

پس از نصب RSU به ترتيب تشريح شده در بخش قبل، عملکرد آن در کاربرد شماره 3 مورد آزمون قرار گرفته است. در نتيجه اجراي اين کاربرد از زمان نصب RSU در ساعت 9:45 روز 24/11/92، اطلاعات تعدادي از خودروهاي عبوري به ترتيبي که در تصوير 4 مشاهده مي­شود در پايگاه داده سامانه ثبت شده است که صحت عملکرد آن را نشان مي­دهد. در اين تصوير که نمايي از واسط گرافيکي نرم­افزار کنترل و مانيتورينگ مرکز CCR سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي مي­باشد، اطلاعات دو دستگاه از اتوبوس­هاي شرکت رويال سفر ايرانيان و شش دستگاه کرايه سواري بين­شهري که به واحدهاي درون­خودرويي OBU مجهز هستند قابل مشاهده مي­باشد. اين اطلاعات شامل سرعت، جهت و موقعيت مکاني اين خودروها در زمان شناسايي توسط RSU مي­باشد که با افزايش تعداد خودروهاي مشارکت­کننده در اجراي پروژه و به صورت تجمعي در بازه­هاي زماني مورد نظر، تصويري از وضعيت ترافيکي در محدوده نصب RSU را نشان خواهد داد. علاوه بر اين اطلاعات، فاصله مکاني خودروها از محل نصب RSU نيز در زمان شناسايي توسط سامانه، محاسبه و نمايش داده مي­شود.

تصوير 4 - نمايي از نرم­ افزار مرکز CCR در بخش رديابي خودروهاي عبوري و ارائه داده­هاي ترافيکي

به طوري که در تصوير 4 مشاهده مي­شود، اتوبوس­هاي مشارکت­کننده در اجراي آزمايشي پروژه، به دليل آنکه مبدأ حرکت آنها (پايانه مسافربري رشت)، در نزديکي محل استقرار RSU قرار دارد، نسبت به کرايه­هاي سواري و در مسير حرکت به سمت قزوين، از فاصله کمتري مورد شناسايي قرار مي­گيرند. موقعيت مکاني پايانه مسافري رشت و مکان شناسايي يکي از اتوبوس­ها به شماره 759 ع 71 ايران/ 11 در هنگام عبور از محدوده پوشش RSU در فاصله 169 متري در تصوير 5 نشان داه شده است.

تصوير 5 - موقعيت اتوبوس شماره 759 ع 71 ايران / 11 هنگام شناسايي توسط RSU

با نصب اين RSU ، تعداد RSUهاي نصب شده در امتداد آزادراه تهران - رشت به 21 واحد رسيده است. اين واحدها به طور مستمر، داده­هاي رديابي خودروهاي مشارکت­کننده در اجراي پايلوت را در هنگام عبور از محدوده پوشش راديويي اين تجهيزات به مرکز کنترل و مانيتورينگ سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي منتقل مي­کنند و از اين طريق اطلاعات ارزشمندي از وضعيت ترافيک مسير بدست مي­آيد. در تصوير 6 که نمايي از واسط کاربري مرکز کنترل و مانيتورينگ سامانه در بخش مشاهده سابقه رديابي خودروها مي­باشد، سابقه رديابي اتوبوس شماره 759 قابل مشاهده است. داده­هاي رديابي اين تصوير نشان مي­دهند که مسافت تهران تا رشت در هر يک از قطعات مسير در چه مدت زماني پيموده شده است. اين اطلاعات در اجراي الگوريتم برآورد زمان سفر مورد استفاده قرار مي­­گيرد. 

تصوير 6 - سابقه رديابي يکي از خودروهاي مشارکت کننده در اجراي آزمايشي پروژه

در تصوير 6، اطلاعات رديابي تعداد پنج واحد از RSUها (مستقر در دوراهي توتکابن، عوارضي قزوين - رشت، ورودي شهرک صنعتي کاسپين، تابلو پيام متغير نظرآباد و تابلو پيام متغير آبيک) در زمان تهيه گزارش، به دليل قطع بودن شبکه GPRS و يا قطع برق (در تابلو پيام متغير آبيک) وارد نشده است. البته اين اطلاعات در حافظه تجهيزات ذخيره شده و پس از برقراري ارتباطات شبکه GPRS، براي مرکز کنترل و مانيتورينگ سامانه ارسال خواهند شد.

در نصب اين RSU ، علاوه بر آزمون کاربردهاي مورد نظر، آزمون امکان استفاده از برق شبانه موجود در تجهيزات روشنايي کنار مسير و پايداري اين روش براي تأمين برق مصرفي مورد نياز نيز مد نظر بوده است. در اينجا با استفاده از برق شبانه که روشنايي محل را در زمان تاريکي هوا تأمين مي­کند، باطري تجهيزات شارژ شده و برق 12 ولت DC لازم براي کارکرد RSU در طول روز تأمين مي­شود. ترکيب­بندي اجزاء بکارگرفته شده براي تأمين برق مصرفي RSUها به اين شيوه، در تصوير 7 نشان داده شده است.

تصوير 7 - ترکيب­بندي اجزاء منبع تغذيه RSU در محل­هايي که امکان استفاده از برق شبانه وجود دارد.


[1] Road Side Unit

 

1392/11/26
 ضمایم
 
 
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است