صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 گزارش به کنگره آمريکا در مورد وضعيت فناوري و کاربردهاي ارتباطات برد کوتاه اختصاصي

فایل جهت دانلود :  Status of DSRC -USDOT 2015 ادامه ...
 گزارش نتايج نهايي Compass4D در سال 2016

فایل جهت دانلود :  Compass4D Final Results Report 2016
 فراتر از ترافيک: چالش شهر هوشمند

فایل جهت دانلود :  Traffic Smart City Challenge
 انتظارمي‌رود فناوري‌هاي ارتباطات خودرو با زيرساخت (V2I) مزايايي را ارائه دهند، اما چالش‌هايي براي استقرار آنها وجود دارد.

فایل جهت دانلود :  US GAO Report on V2I Technologies Sep 2015
 گزارش‌برگ وزارت حمل‌ونقل آمريکا، برنامه‌ريزي براي آينده حمل‌ونقل: خودروهاي مرتبط و حمل‌ونقل هوشمند

فایل جهت دانلود :  US PlanningFutureTransportation_FactSheet 2015
 معرفي پروژه SCOOP@F در فرانسه

فایل جهت دانلود :  Scoop At F 2015
 راهنماي بکارگيري فناوري‌ براي سناريوهاي خدمات ITS مشارکتي در آينده

فایل جهت دانلود :  Guide about technologies for future C-ITS services
 برقراري ارتباطات صحيح براي تبادل داده در محيط‌هاي خودرويي

فایل جهت دانلود :  Connected Vehicle Technical Insights Wireless Interoperability FINAL 11-14-2014 ادامه ...
 نامه نمايندگان شرکت‌هاي خودروسازي، رانندگان و ادارات مرتبط با حمل و نقل امريکا به اعضاي کنگره در خصوص پيشنهاد قانون نوآوري Wi-Fi

فایل جهت دانلود :  نامه نمايندگان شرکت‌هاي خودروسازي، رانندگان و ادارات مرتبط با حمل و نقل امريکا به اعضاي کنگره در خصوص پيشنهاد قانون نوآوري Wi-Fi
 گزارش در خواست ارائه اطلاعات (RFI) وزارت حمل‌ونقل آمريکا براي سامانه مديريت تامين امنيت ارتباطات V2V

فایل جهت دانلود :  گزارش در خواست ارائه اطلاعات (RFI) وزارت حمل‌ونقل آمريکا براي سامانه مديريت تامين امنيت ارتباطات V2V
 گزارش اداره ايمني بزرگراههاي آمريکا (NHTSA) در زمينه آمادگي به‌کارگيري فناوري ارتباطات خودرو به خودرو (V2V)

فایل جهت دانلود :  آمادگي بکارگيري فناوري ارتباطات خودرو به خودرو (V2V)
 گزارش سازگاري سامانه‌هاي مشارکتي حمل و نقل هوشمند با زيرساخت موجود ITS

فایل جهت دانلود :  گزارش سازگاري سامانه‌هاي مشارکتي حمل و نقل هوشمند با زيرساخت موجود ITS
 فناوري ارتباطات خودرويي چيست و چگونه کار مي‌کند؟

www.extremetech.com/extreme/176093-v2v-what-are-vehicle-to-vehicle-communications-and-how-does-it-work/4
 
 گزارش نشست عمومي ارتباطات خودرويي وزارت حمل و نقل آمريکا (بخش سوم)

www.its.dot.gov/meetings/cv_publicmeeting_sep2013.htm
 
 گزارش نشست عمومي ارتباطات خودرويي وزارت حمل و نقل آمريکا (بخش دوم)

www.its.dot.gov/meetings/cv_publicmeeting_sep2013.htm
 
 گزارش نشست عمومي ارتباطات خودرويي وزارت حمل و نقل آمريکا (بخش اول)

www.its.dot.gov/meetings/cv_publicmeeting_sep2013.htm
 
 گزارش محور پنجم کنگره جهاني حمل و نقل هوشمند 2012 وين

فایل جهت دانلود :  ITS Congress Final Vienna-Report-2012
  نسل چهارم ارتباطات بي سيم خودرو و درگاه هاي بزرگراهي اتصال به ابر

فایل جهت دانلود :  RITA Connected Vehicle Insights 2011
 گامي نزديك‌تر به ارتباطات خودرويي

www.itsinternational.com/categories/location-based-systems/features/car-to-car-communications-a-step-closer/
 
 گزارش جمع بندي مباحثات هفتمين کارگاه آموزشي بين المللي راجع به ارتباطات خودرويي براي ايمني و حفظ محيط زيست در کنگره جهاني حمل و نقل هوشمند سال 2011

فایل جهت دانلود :  گزارش جمع بندي مباحثات هفتمين کارگاه آموزشي بين المللي راجع به ارتباطات خودرويي براي ايمني و حفظ محيط زيست در کنگره جهاني حمل و نقل هوشمند سال 2011
 مباحثه نامه كميسيون حمل و نقل ملي استراليا در زمينه سامانه‌هاي مشاركتي حمل و نقل هوشمند

فایل جهت دانلود :  CITSregpolicyissues
 همكاري اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا در زمينه استانداردهاي ارتباطات خودرويي

www.its.dot.gov/connected_vehicle/international_research.htm
فایل جهت دانلود :  Joint EU-US Report
 انتشار نسخه جديد برنامه پژوهش راهبردي ITS وزارت حمل و نقل آمريكا براي بازه 2010-2014

www.its.dot.gov/strategicplan/index.htm
فایل جهت دانلود :  US ITS Strategic Plan Update 2012
 گزارش کلينيک‌هاي رانندگي در پايلوت پروژه IntelliDrive

 
 خلاصه پروژه WiSafeCar کاربرد ارتباطات خودرويي در پيش بيني و اطلاع رساني وضعيت آب و هوايي جاده ها

فایل جهت دانلود :  WiSafeCar Project Summary Report
 ارزيابي عملكرد و حواس پرتي رانندگان در برابر نمايش علائم در داخل خودرو

www.its.umn.edu/Publications/ResearchReports/reportdetail.html?id=2110
فایل جهت دانلود :  Driver Performance and Distraction Evaluation for In-vehicle Signing 2012
 اصولي براي يك محيط ارتباطات خودرويي - سند مباحثات

www.its.dot.gov/connected_vehicle/principles_connectedvehicle_environment.htm
 
 گزارش کلي هفتمين کارگاه بين المللي ارتباطات خودرويي در 21 اکتبر 2011 در اورلاندو - فلوريدا

 
 مقايسه فناوري هاي DSRC و LTE براي كاربردهاي حوزه حمل و نقل هوشمند

فایل جهت دانلود :  5 9 GHz DSRC and LTE Comparison for ITS Applications
 نقشه راه بررسي نقش عوامل انساني در پياده سازي فناوري ارتباطات خودرويي

فایل جهت دانلود :  Human Factors for Connected Vehicle 2011
 توجه به فناوري ارتباطات هوشمند خودرويي در راهبرد ملي صنعت حمل و نقل هوشمند استراليا

www.its-australia.com.au/Main/LinkClick.aspx?fileticket=GwKJJcJ7tKQ%3d&tabid=55&language=en-AU
 
 توسعه و نمايش ميداني سيستم اطلاعات ترافيکي V2I بر پايه DSRC براي محوطه‌هاي عمليات راهسازي

فایل جهت دانلود :  Traffic Information System for the Work Zone
 گزارش وزارت زمين ، زيرساخت و حمل ونقل ژاپن (MLIT) در خصوص پروژه Smartway

فایل جهت دانلود :  Japan Smartway MLIT8 ادامه ...
 گزارش نهايي AASHTO راجع به آناليز زيرساخت هاي لازم براي پياده سازي سامانه CVT

فایل جهت دانلود :  AASHTO Connected Vehicle Infrastructure Deployment Analysis
 گزارش RITA از ميزگرد بررسي مسائل محيطي اجرايي پروژه ارتباطات هوشمند خودرويي در آگوست 2011

فایل جهت دانلود :  Connected Vehicle Environment
 گزارش دانشگاه ميشيگيان در مورد نتايج آزمون ميداني خودروهاي سبك در پروژه سيستم ها ايمني مبتني بر يكپارچه سازي خودرو (IVBSS)

فایل جهت دانلود :  Integrated Vehicle-Based Safety System
 گزارش نهائي پروژه کاربردهاي ارتباطات ايمني خودرو(VSC-A)

فایل جهت دانلود :  Vehicle Safety Communications
 گزارش تحليل پاسخ هاي داده شده به درخواست اطلاعات (RFI) براي مدل کسب و کار پروژه IntelliDrive

فایل جهت دانلود :  Synthesis of IntellidriveSM Business Model RFI Responses
 گزارش تخمين فراواني انواع تصادفاتي که پياده سازي سامانه هاي ايمني IntelliDrive به صورت بالقوه مي تواند به کاهش انها بيانجامد

فایل جهت دانلود :  Frequency of Target Crashes for IntelliDrive Safety Systems
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است