صفحه اصلی نقشه راه رویدادها تالار گفتگو نقشه سایت درباره ما گزارش ها English
     
 
 به روزرساني و تغذيه اطلاعات ترافيکي تابلوهاي VMS با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي

فایل جهت دانلود :  به روزرساني و تغذيه اطلاعات ترافيکي تابلوهاي VMS با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي
 جمع آوري داده هاي ترافيکي بلادرنگ با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي (DSRC)

فایل جهت دانلود :  پوستر مقاله
 ارتباط نقشه‏ راه با تحليل ذينفعان و مدل کسب و کار در پروژه طراحي و پياده‏ سازي سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله
 20th ITS WORLD CONGRESS TOKYO 2013 - October 14-18, 2013 - Connected Vehicle Technology Project in I.R.IRAN

فایل جهت دانلود :  Connected Vehicle Technology Project in I.R.IRAN
 20th ITS WORLD CONGRESS TOKYO 2013 - October 14-18, 2013 - Modeling the Impact of inter-vehicle communications on Chain Collision Avoidance

فایل جهت دانلود :  Modeling the Impact of inter-vehicle communications on Chain Collision Avoidance
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 7 - بررسي جايگاه فناوري ارتباطات خودرويي در سامانه‌هاي حمل‌و‌نقل هوشمند

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله «بررسي جايگاه فناوري ارتباطات خودرويي در سامانه‌هاي حمل‌و‌نقل هوشمند»
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 6 - سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي: چالش‌ها و الزامات

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله «سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي: چالش‌ها و الزامات»
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 5 - لزوم توسعه فناوري ارتباطات خودرويي در کشور بر اساس يک نقشه راه فناوري و انتخاب متدولوژي تدوين نقشه راه فناوري

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله «لزوم توسعه فناوري ارتباطات خودرويي در کشور بر اساس يک نقشه راه فناوري و انتخاب متدولوژي تدوين نقشه راه فناوري»
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 4 - ضرورت بررسي و تدوين الگوي کسب‌وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله «ضرورت بررسي و تدوين الگوي کسب‌وکار سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي»
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 3 - شناسايي ذينفعان پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي از طريق خوشه‌بندي مصاديق ذينفعي بر اساس روش K-Means

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله «شناسايي ذينفعان پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي از طريق خوشه بندي مصاديق ذينفعي بر اساس روش K-Means»
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 2 - مروري بر تجارب جهاني در عرصه فناوري ارتباطات خودرويي

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله «مروري بر تجارب جهاني در عرصه فناوري ارتباطات خودرويي»
 نشريه توسعه تکنولوژي، مقاله شماره 1 - فناوري ارتباطات خودرويي: مروري بر مفاهيم و بررسي کاربردها

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله «فناوري ارتباطات خودرويي: مروري بر مفاهيم و بررسي کاربردها»
 اجتناب از تصادفات زنجيره‌اي در بزرگراه‌ها با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي

فایل جهت دانلود :  اصل مقاله اجتناب از تصادفات زنجيره‌اي در بزرگراه‌ها با استفاده از فناوري ارتباطات خودرويي
 A New Approach for Modeling Vehicle Safety Based on Cooperative Awareness in Emergency Scenarios

فایل جهت دانلود :  Paper
 Modeling Vehicle Safety in Vehicular Networks Using Markov Chain Model Based on Cooperative Awareness

فایل جهت دانلود :  Paper
 CAGFP: Context Aware Geocast Forwarding Protocol for Inter-Vehicle Communication

فایل جهت دانلود :  CAGFP Context Aware Geocast Forwarding Protocol for Inter-Vehicle Communication
 ظرفيت‌سنجي کاهش تصادفات جاده هاي برون شهري ايران با بهره‌گيري از کاربردهاي ايمني فناوري ارتباطات هوشمند بين‌خودرويي در اولين کنفرانس ملي زيرساخت هاي حمل و نقل

فایل جهت دانلود :  JD CVT SafetyPaper -1th Transportation Infrastructure Conference_3rd_V06
 طراحي و پياده سازي يك الگوريتم انتشار چندگامه‌ي پيام هاي ايمني به منظور هشدار وقوع تصادف در شبکه‌هاي بين خودرويي در دوازدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

فایل جهت دانلود :  Design and Implementation of a multi-hop safety message dissemination algorithm aiming at accident warning in vehicular networks
 سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي و چشم انداز توسعه آن در يازدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

فایل جهت دانلود :  IT90 Traffic Eng Conf11 Paper r3.0 901206
آخرین تاریخ بروزرسانی ۱۳۹۷/۵/۲
كليه حقوق اين سايت متعلق به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی است